Datuen babesari buruzko informazioa

Egoitza elektronikoa

Datuen babesari buruzko informazio oinarrizkoa

Zure datu pertsonalak erabiliko dira, eta tratamendu-jarduera honi erantsiko zaizkio: Giza baliabideen kudeaketa.

 • Arduraduna: Euskadiko Kirol Portuak. Puertos deportivos de Euskadi.
 • Helburua: Erakundeko giza baliabideen eta pertsonen kudeaketa, dagokion lan-, funtzionario- eustea barne. Nominen kudeaketa, kontratazioa, altak, bajak, Gizarte Segurantzako afiliazioak eta kotizazioak kudeatzea, ordutegi-kontrola, prestakuntza, BGAEen kudeaketa, bekadunen kudeaketa, laneko arriskuen prebentzioa eta administrazio- eta zerga-kudeaketa.
 • Legitimazioa:
  • Tratamendua beharrezkoa da kontratu bat egikaritzeko, zeinetan interesduna parte baita, edo interesdunaren eskariz kontratuaren aurreko neurriak aplikatzeko.
  • Tratamendua beharrezkoa da lege-betebeharrak betetzeko.
 • Hartzaileak:
  • Bankuak, kutxak eta baserritarren kutxak
  • Foru-aldundiak
  • Aseguru-etxeak
  • Ogasun publikoa
  • Autonomia-erkidegoko beste organo batzuk
  • Kontu-auzitegia edo erkidegoko baliokidea
 • Eskubideak: Datuak eskuratzeko, zuzentzeko eta ezabatzeko eskubidea duzu, baita informazio gehigarrian jasotzen diren bestelako eskubide batzuk ere.
 • Informazio osagarria: Gure web-orrian kontsulta dezakezu Datuen Babesari buruzko informazio gehigarri eta zehaztua:
  www.euskadi.eus/informazio-klausulak/web01-sedepd/eu/gardentasuna/142100-capa2-eu.shtml

Araudia:

ID: 1421