Datuen babesari buruzko informazioa

Egoitza elektronikoa

Datuen babesari buruzko informazio oinarrizkoa

Zure datu pertsonalak erabiliko dira, eta tratamendu-jarduera honi erantsiko zaizkio: Alerta eta zerbitzu informatikoen harpidetza.

 • Arduraduna: Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademia
 • Helburua: Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiaren jarduerarekin zerikusia duten jarduerei buruzko informazioa jasotzen duten mezu elektronikoak bidaltzea eta WiFi zerbitzuetara sartzea, interesdunak aldez aurretik eskatuta. Azterlanak eta estatistikak egitea.
 • Legitimazioa:
  • Interesdunaren adostasuna.
 • Hartzaileak:
  • Ez da daturik lagatzen
 • Eskubideak: Datuak eskuratzeko, zuzentzeko eta ezabatzeko eskubidea duzu, baita informazio gehigarrian jasotzen diren bestelako eskubide batzuk ere.
 • Informazio osagarria: Gure web-orrian kontsulta dezakezu Datuen Babesari buruzko informazio gehigarri eta zehaztua:
  www.euskadi.eus/informazio-klausulak/web01-sedepd/eu/gardentasuna/134700-capa2-eu.shtml

Araudia:

ID: 1347