Datuen babesari buruzko informazioa

Egoitza elektronikoa

Datuen babesari buruzko informazio oinarrizkoa

Zure datu pertsonalak erabiliko dira, eta tratamendu-jarduera honi erantsiko zaizkio: Kontratazioaren kudeaketa.

 • Arduraduna: Ondare eta Kontratazio Zuzendaritza, Ekonomia eta Ogasuna Saila
 • Helburua: Kontratazio publikoko prozeduraren kudeaketa fase guztietan, honako hauek barne exekuzioa, aldaketak, luzapenak, epe- edo prezio-aldaketak, azken zenbatekoa eta azkentzea, baita esleipen-prozeduran atzera egiteko erabakiak, kontratua ez esleitzeko edo ez egiteko erabakiak eta kontratistari egotz dakizkiokeen eta suntsiaraztea eragin duten gorabeherak ere. Kudeaketa hori dela eta, interesdunen taldeko pertsonen irudiak grabatu ahal izango dira, baita enplegatu publikoenak ere
 • Legitimazioa:
  • Tratamendua beharrezkoa da, interesduna alderdi duen kontratu bat betearazteko.
  • Tratamendua beharrezkoa da, aplikagarriak diren lege-eginbideak betetzeko.
 • Hartzaileak:
  • Ogasun publikoa eta zerga administrazioa
  • Interesdun legitimoak
 • Eskubideak: Datuak eskuratzeko, zuzentzeko eta ezabatzeko eskubidea duzu, baita informazio gehigarrian jasotzen diren bestelako eskubide batzuk ere.
 • Informazio osagarria: Gure web-orrian kontsulta dezakezu Datuen Babesari buruzko informazio gehigarri eta zehaztua:
  www.euskadi.eus/informazio-klausulak/web01-sedepd/eu/gardentasuna/119400-capa2-eu.shtml (leiho berri batean irekitzen da)

Araudia:

ID: 1194