Datuen babesari buruzko informazioa

Egoitza elektronikoa

Datuen babesari buruzko informazio oinarrizkoa

Zure datu pertsonalak erabiliko dira, eta tratamendu-jarduera honi erantsiko zaizkio: Laguntzak, diru-laguntzak, sariak eta bekak.

 • Arduraduna: Emakumearen Euskal Erakundea
 • Helburua: Bekak, sariak, laguntzak eta diru-laguntzak ematea horiek eskatzen dituzten pertsonei edo erakundeei. Ikerketa-lanen zabalkundea egitea, zenbait euskarritan argitaratuz haiek. Deialdien zabalpena egitea.
 • Legitimazioa:
  • Interesdunaren adostasuna.
  • Beharrezko tratamendua, interesduna alderdi den kontratu bat gauzatzeko, edo interesdunak eskatuta kontratu aurreko neurriak aplikatzeko.
 • Hartzaileak:
  • Ogasun publikoa eta zerga administrazioa
  • Interesdun legitimoak
  • Organo judizialak
  • Kontuen epaitegia edo erkidegoetako baliokidea
  • Pertsona fisiko onuradunen datuak EHAAn argitaratzearen ondoriozkoak
 • Eskubideak: Datuak eskuratzeko, zuzentzeko eta ezabatzeko eskubidea duzu, baita informazio gehigarrian jasotzen diren bestelako eskubide batzuk ere.
 • Informazio osagarria: Gure web-orrian kontsulta dezakezu Datuen Babesari buruzko informazio gehigarri eta zehaztua:
  www.euskadi.eus/informazio-klausulak/web01-sedepd/eu/gardentasuna/062200-capa2-eu.shtml

Araudia:

ID: 0622