Datuen babesari buruzko informazioa

Egoitza elektronikoa

Datuen babesari buruzko informazio oinarrizkoa

Zure datu pertsonalak erabiliko dira, eta tratamendu-jarduera honi erantsiko zaizkio: Segurtasun eta sarbideen kontrola.

 • Arduraduna: Justizia Administrazioko Zuzendaritza, Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako Saila
 • Helburua: Erregistroa eta sarbideen kontrola. Pertsonen, ondasunen eta instalazioen segurtasuna bermatzea.
 • Legitimazioa:
  • Tratamendua beharrezkoa da misio bat betetzeko, zeina egiten baita interes publikoaren izenean, edo tratamenduaren arduradunari esleitutako botere publikoak egikaritzeko.
 • Hartzaileak:
  • Segurtasun-indar eta -kidegoak
  • Organo judizialak
 • Eskubideak: Datuak eskuratzeko, zuzentzeko eta ezabatzeko eskubidea duzu, baita informazio gehigarrian jasotzen diren bestelako eskubide batzuk ere.
 • Informazio osagarria: Gure web-orrian kontsulta dezakezu Datuen Babesari buruzko informazio gehigarri eta zehaztua:
  www.euskadi.eus/informazio-klausulak/web01-sedepd/eu/gardentasuna/027800-capa2-eu.shtml

Araudia:

ID: 0278