Ekonomia eta Ogasun Saila

EAEko sektore publikoa eta partaidetza duten entitateak 2012

Itxi atalak | Zabaldu atalak

EAEko sektore publikoa

Erakunde-mailako administrazioa: erakunde autonomoak

Erakunde-mailako administrazioa: zuzenbide pribatuko erakunde publikoak

Sozietate publikoak

EEE/EVE taldea

SPRI taldea

EITB taldea

EUSKOTRENBIDEAK taldea

Beste batzuk

EAEko sektore publikoko fundazioak

EAEko sektore publikoko partzuergoak

Partaidetza publiko gehiengoduna duten eta ezein administraziotako sektore publikoan sartuta ez dauden erakundeak 

Merkataritza-sozietateak

EAEko administrazio orokorraren zuzeneko partaidetza dutenak

EEE/EVEren eta beraren mendeko sozietateen partaidetza dutenak

SPRIren eta beraren mendeko sozietateen partaidetza dutenak

Beste entitate batzuen partaidetza dutenak

Fundazioak

EAEko administrazio orokorraren zuzeneko partaidetza dutenak

Beste entitate batzuen partaidetza dutenak

Partzuergoak

Irabazi-asmorik gabeko beste entitate batzuk

EAEko sektore publikoaren parte hartzea duten beste erakunde batzuk

Merkataritza-sozietateak

EAEko administrazio orokorraren zuzeneko partaidetza dutenak

EEE/EVEren eta beraren mendeko sozietateen partaidetza dutenak

EAEko sektore publikoko beste entitate batzuen partaidetza dutenak

Fundazioak

Irabazi-asmorik gabeko beste entitate batzuk

Beste entitateak

EAEko sektore publikokoak ez diren arren, sektore horrekin kontabilitatea kontsolidatzen duten eta aurreko ataletan sartuta ez dauden entitateak

Azken aldaketako data: