Ikerbide

Ikerbide. Base de datos extructurales

EAEko ekonomia bereizten duten egiturazko adierazleen hautaketa zabala biltzen du. Halaber, ekonomia analisia errazteko, aldagai nagusien taulak eratzea eta beste hainbat ekonomiekin erkatzea ahalbidetzen ditu.

Ikerbide. Base de datos coyunturales

EAEko koiuntura ekonomikoa aztertzeko serie ekonomiko nabarmenenak ditu. Estatistika-institutuen, administrazio publikoen eta estatistikak sortzen dituen beste edozein erakunderen hileko edo hiru hileko datuak ditu.