Hezkuntza Saila

www.ikasle.eus - Aurre egin jazarpenari!

Laguntzeko prest gaude

 

Guk nahi dugun eskolan ez dago jazarpenik, ez tratu txarrik, ez sufritzen duen ikaslerik, ezta inolako diskriminaziorik ere. Hau lortzeko, lan egin dezagun Hezkuntza Komunitateko kide guztiok elkarrekin. Bizikidetza positiboa eraiki dezagun!

Sufritzen ari bazara, edo norbait sufritzen ari dela ikusten baduzu, laguntza eskatu, aurre egiozu,...Inplika zaitez!

Webgune honetan laguntza non eskatu eta bizikidetzaren aurkako jardueren aurrean nola jokatu azalduko dizun zenbait dokumentu aurkituko duzu.

 

Haur eta nerabeei laguntzeko telefonoa 

Aholkua edo laguntza behar duzu?

Haur eta nerabeentzako laguntza

Telefonoa 116.111 (doakoa eta anonimoa)

 
 

Dokumentazioa eta lotura interesgarriak

Ikasleen eskubideak eta betebeharrak

Eskola jazarpen kasuetan ikastetxeetan jarduteko gida

EAEko unibertsitateaz kanpoko ikastetxeetan gertatzen diren eskola jazarpen egoeretan jarduteko protokoloa aplikatzeko jarraibideak arautzen dituena

Adingabeen babesgabetasun, tratu txar, sexu-jazarpen eta sexu-abusu egoetarako. Hezkuntza-arloko Protokoloa

     Eranskinak

  • 1. eranskina: Haurtzaro  eta nerabezaroko arrisku-egoerak jakinarazteko fitxa
  • 2. eranskina: Gurasoei jakinarazteko idatzia
  • 3. eranskina: Jarraipena elkarlanean egiteko eskaera
  • 4. eranskina: Jakinarazpena egin duenari zuzendutako arrisku-edo babesgabetasun egoerei buruzko ofizioa/jakinarazpena
  • 5. eranskina: Ikastetxeari zuzendutako eskaera, haurra bertatik ateratzeko
  • 6. eranskina: Udal-zerbitzuen informazio-eskaera

Ikasle transei edo genero portaera ez normatiboa dutenei laguntzeko protokoloa

Ikaskideen arteko tratu txarrak Lehen Hezkuntzan eta DBHn. 2012ko ikerketa

Bake eta Bizikidetzarako Hezkuntza (Bakegune)