Hezkuntza

11. Legealdia (2016 - 2020)
Inprimatu

Titularra :Cristina Uriarte Toledo

DONOSTIA-SAN SEBASTIAN, 1
01010 VITORIA-GASTEIZ ( ALAVA)

Tlf.: 945016540
Faxa: 945018337

ORGANIGRAMA
HEZKUNTZA Cristina Uriarte Toledo
Kabinete eta Komunikazio Zuzendaritza José Ignacio Bañuelos Ibáñez
ADMINISTRAZIO ETA ZERBITZUEN SAILBURUORDETZA Olatz Garamendi Landa
Kudeaketa Ekonomikoaren Zuzendaritza Amaia Jauregiberri Goenaga
Langileak Kudeatzeko Zuzendaritza Jon Agirre Huerga
Azpiegitura, Baliabide eta Teknologia Zuzendaritza Polentzi Urquijo Sagredo
Araubide Juridikoaren eta Zerbitzuen Zuzendaritza Jon Iñaki Urbina García de Vicuña
HEZKUNTZA SAILBURUORDETZA Miren Maite Alonso Arana
Hezkuntza Berriztatzeko Zuzendaritza Lucía Torrealday Berrueco
Ikastetxe eta Plangintza Zuzendaritza Eugenio Jimenez Ibañez
LANBIDE HEZIKETAKO SAILBURUORDETZA Jorge Arévalo Turrillas
Plangintza eta Antolaketa Zuzendaritza Nicolás Sagarzazu Alzua
Teknologiaren eta Ikaskuntza Aurreratuen Zuzendaritza Rikardo Lamadrid Intxaurraga
UNIBERTSITATE ETA IKERKETA SAILBURUORDETZA Adolfo Morais Ezquerro
Unibertsitate Politika eta Koordinazioko Zuzendaritza Miren Artaraz Miñón
Ikerketa Zuzendaritza Amaia Esquisabel Alegría
EGINTZA ARLOAK

Aipatutako 24/2016 Dekretuaren 11. artikuluak honako egiteko eta jardun-arlo hauek esleitzen dizkio Hezkuntza Sailari:

 • Irakaskuntzaren alorrean Autonomia Estatutuan ezartzen diren ahalmenak, araubide orokorrekoak zein araubide berezikoak, etapa eta maila desberdinak barnean direla, bai eta goi-mailako hezkuntza ere. Bizitza osoan kualifikazioak eskuratu edo areagotzea dakarten ikaskuntza-jarduerak ere sartzen dira.
 • Lanbide-heziketa osoaren plangintza estrategikoa, diseinua eta zuzentarauak egitea, zeinaren bidez bizialdi osoan kualifikazioak eskuratu edo areagotuko baitira. Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren lankidetza estua izango du, bere erantzukizunetatik.
 • Zientzia-politika; ikerketa teorikoa eta aplikatua bultzatu eta koordinatzea.
 • Sailari atxikita dauden erakunde autonomoak, zuzenbide pribatuko erakunde publikoak eta sozietate publikoak zuzentzea, legeek eta erregelamenduek ezartzen dutenaren arabera.
 • Legeek eta erregelamenduek ematen dizkioten gainerako ahalmenak.
ORGANO KOLEGIATUAK ET BESTE ADMINISTRAZIO ATALAK
 1. Euskadiko Eskola Kontseilua, urriaren 28ko 13/1988 Legeak sortua (EHAA 220; 88-11-23).
 2. Euskadiko Unibertsitate Kontseilua, Unibertsitate Antolamenduko ekainaren 29ko 19/1998 Legeak sortua (EHAA; 98-07-16)
 3. Euskadiko Unibertsitateko Ikasleen Aholku Batzordea, 161/2012 Dekretuak, abuztuaren 21ekoa, sortua (EHAA 181; 12-09-17).
 4. Unibertsitate Irakaskuntza Publikoa Koordinatzeko Kontseilua, 1/2013 Legeak, urriaren 10reko sortu duena (EHAA 199; 2013-10-17).
 5. Musika Irakaskuntzen Aholku Batzordea, otsailaren 9ko 22/1988 Dekretuak sortua (EHAA 34; 88-02-18).
 6. Lanbide Heziketako Euskal Kontseilua:
  • otsailaren 22ko 100/1994 Dekretuak sortua (EHAA 52; 94-03-16)
  • eta 222/1998 Dekretua, irailaren 8koa, Lanbide Heziketako Euskal Kontseilua sortu eta arautu zuena ( EHAA 67; 01-04-05).
 7. Ikerketarako Euskal Kontseilua, azaroaren 13ko 191/2007 Dekretuak sortua (EHAA 227; 2007-11-26).
 8. Lanbide Heziketaren Ezagutzaren Euskal Institutua (EEI) irailaren 8ko 169/2015 Dekretuak sortu duena (EHAA 183; 2015-09-25).
 9. Unibertsitateaz kanpoko Irakas-sistema Ebaluatu eta Ikertzeko Erakundea (ISEI):
  • otsailaren 6ko 14/2001 Dekretuak sortua (EHAA 31; 01-02-13)
  • eta 2001eko martxoaren 27koaren Aginduak funtzionamendua eta antolamendua arautzen duena (EHAA 67; 01-04-05)
 10. Lanbide Heziketako Sormen Aplikatuko Euskal Institutua (IDEATK), irailaren 8ko 168/2015 Dekretuak sortu duena (EHAA 184; 2015-09-28).
 11. Lanbide Heziketari Aplikatutako Ikerketa eta Berrikuntzako Euskal Autonomia Erkidegoko Zentroa (TKNIKA).
ERAKUNDE AUTONOMOAK ETA ERAKUNDE PUBLIKOAK
 1. Administrazio instituzionala:

  1.1.– Unibasq-Euskal Unibertsitate Sistemaren Kalitate Agentzia, zuzenbide pribatuko erakunde publikoa.

 2. Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoko beste erakunde batzuk:

  2.1.– Euskal Herriko Goi Mailako Musika Ikastegia-Musikene, fundazio pribatua 2001eko uztailaren 11ko Agindua sortutakoa (EHAA 172; 2001-09-05)

  2.2.– Haurreskolak Partzuergoa 16/2003 Ebazpena, urriaren 20koa (EHAA 252; 2003-12-26) eta 6/2015 Ebazpena, urtarrilaren 28koa (EHAA 2003-12-26) arautua.

ERREGISTROAK
 1. Unibertsitatez kanpoko titulu akademikoen eta lanbide-tituluen erregistroa
  - 218/1997 Dekretua, urriaren 7koa (ehaa 203; 97-10-23)
 2. Euskal Autonomia Erkidegoko Unibertsitateen, Zentroen eta Unibertsitate Irakaskuntzen Erregistroa
  - 351/2010 Dekretua, abenduaren 28koa (EHAA 16; 11-01-25).