Hoja de reclamaciones

Banco de modelos de documentos

Ejemplo en bilingüe

 

1. NON GERTATU DEN / Lugar del hecho

Udalerria / Localidad:
Aretxabaleta

Probintzia / Provincia:
Gipuzkoa

Eguna / Fecha:
2006-11-24

 

2. ERREKLAMAZIOGILEAREN DATUAK / Datos del reclamante

Izen-abizenak / Nombre y apellidos: Jose Migel Arroyo Duñabeitia

Kalea / Calle: Arangoiti 12, 3.A

Zenbakia / Número:

Udalerria / Localidad: Arrasate

Posta-kodea / Código postal: 11111

Tel.: 943 222 222

Posta elektronikoa / e-mail:

NAN / DNI: 00000000 A

Nazionalitatea / Nacionalidad:

 

3. ERREKLAMAZIOAREN ARRAZOIAK ETA XEDEA / Motivo de la reclamación y pretensión

Arin-arin Banaketak kontratatu nuen Arrasateko gure bulegotik Bilbokora oso paper garrantzitsuak eramateko; gero, hango idazkariak banketxean entregatzeko. Hitza eman zidaten 13:30rako bertan egongo zirela, baina ia 14:00etan heldu ziren Bilbora; eta, horren ondorioz, banketxea idazkaria joan baino lehen itxi zuten eta oso operazio garrantzitsua galarazi ziguten. Beraz, kalte-ordainak exijitzen ditugu.

 

4. ATXIKITAKO AGIRIAK / Documentos que se adjuntan
(Fakturak, sarrerak, egiaztagiriak, e.a. / Facturas, entradas, comprobantes, etc.)

 

 

 

5. ERREKLAMAZIOA JASO DUENAREN DATUAK – Datos del reclamado

Baltzu izena / Razón social: Arin-arin Banaketak, SM

NAN edo IFK / DNI o CIF: 16.066.000-A

Jarduera / Actividad: banaketak

Helbidea / Domicilio: Azurmendi pol. 10

Probintzia / Provincia: Gipuzkoa

Udalerria / Municipio: Aretxabaleta

Posta-kodea / Código postal: 40100

Tel.: 943 000 744

Fax:

Posta elektronikoa / e-mail:

 

6. ERREKLAMAZIOA JASO DUENAREN  ARRAZOIBIDEAK / Alegaciones del reclamado

Gure araudian zehaztuta dagoenez, banaketan 30 min.ko atzerapena izanez gero, bezeroari zenbatekoaren %20 itzuli behar diogu. Kasu honetan, banatzaileak 25 minutu berandu heldu zen; beraz, ez diogu dirurik bueltatu behar bezeroari.

 

7. ERREKLAMAZIOAREN EGUNA / Fecha de la reclamación

Aretxabaleta, 2006ko azaroaren 24a

 

8. IZENPEAK / Firmas

Erreklamaziogilea / El reclamante          

Erreklamazioa jaso duena / El reclamado

 

Fecha de la última modificación: 19/01/2007