Gobernantza, Administrazio Digitala eta Autogobernua

ARLOAK / EGINKIZUNAK

Egiteko eta jardun-arlo hauek dagozkio Gobernantza, Administrazio Digital eta Autogobernu Sailari:

 1. Legebiltzarrarekiko, Arartekoarekiko eta beste instituzioekiko harremanak eta komunikazioak.
 2. Autonomia-erkidegoaren garapenerako politika eta, xede horretarako, sailen jarduerak koordinatzea.
 3. Jaurlaritzaren Idazkaritza.
 4. Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria.
 5. Enplegu publikoa, administrazio antolamendua eta langileen araubidea, hots, juridikoa eta ordainketari buruzkoa.
 6. Administrazioa, administrazio digitala, gobernu elektronikoa eta gardentasun-politika modernizatzea eta eraberritzea. Irekia–Gobernu Irekia plataforma kudeatzea.
 7. Pertsona fisikoak babestea datu pertsonalen tratamenduari eta datu horien zirkulazio askeari dagokienez.
 8. Autonomia Estatutuaren defentsa juridikoa.
 9. Eusko Jaurlaritzaren Zerbitzu Juridikoa eta, oro har, legezkotasunaren barne-kontroleko eta aholkularitza juridiko orokorreko eginkizunak betetzea.
 10. Eusko Jaurlaritza eta bere organoak judizioetan ordezkatu eta defendatzea.
 11. Euskal Autonomia Erkidegoko Foru Zuzenbide Zibil eta Berezia.
 12. Toki-araubidea.
 13. EAEko administrazio publikoen antolaketa eta prozeduraren araubidea eta EAEko gobernantza publikoa aplikatzeko eredua diseinatzea, politika publikoak definitu eta gauzatzerakoan.
 14. Elkarte, fundazio eta elkargo profesionalak, sailek, beren eremu barruan, horiekiko izan ditzaten harremanak kontuan izanik.
 15. Hainbat sailetarako diren zerbitzuak eta jarduera editoriala.
 16. Informazio sistemak eta telekomunikazio korporatiboak.
 17. Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoaren eraldaketa digitala.
 18. Administraziorako Teknologia Digital Aurreratuen Plangintza Estrategikoa.
 19. Administrazio elektronikoa eta zerbitzu publiko digitalak hobetzea.
 20. Inklusio eta alfabetatze digitala sustatzea.
 21. Eusko Jaurlaritzaren eta Datuak Babesteko Euskal Agintaritzaren arteko harremanetarako organo gisa jardutea, Datuak Babesteko Euskal Agintaritzari buruzko abenduaren 21eko 16/2023 Legeak aurreikusitako ondorioetarako.
 22. Sailari atxikita dauden edo haren mendeko diren sektore publikoko entitateak zuzentzea, legeek eta erregelamenduek ezartzen dutenaren arabera.
 23. Legeek eta erregelamenduek ematen dizkioten gainerako ahalmenak.

Harremanetarako datuak

Helbidea

Donostia-San Sebastián , 1
01010 Vitoria-Gasteiz
Araba
Añadir a la libreta de direcciones
Añadir a la libreta de direcciones
Añadir a la libreta de direcciones

KARGUAK

Maria Ubarretxena Cid
(2024/06/25 - ) Gobernantza, Administrazio Digital eta Autogobernuko sailburua

Gobernantza, Administrazio Digitala eta Autogobernua

ARLOAK / EGINKIZUNAK

Egiteko eta jardun-arlo hauek dagozkio Gobernantza, Administrazio Digital eta Autogobernu Sailari:

 1. Legebiltzarrarekiko, Arartekoarekiko eta beste instituzioekiko harremanak eta komunikazioak.
 2. Autonomia-erkidegoaren garapenerako politika eta, xede horretarako, sailen jarduerak koordinatzea.
 3. Jaurlaritzaren Idazkaritza.
 4. Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria.
 5. Enplegu publikoa, administrazio antolamendua eta langileen araubidea, hots, juridikoa eta ordainketari buruzkoa.
 6. Administrazioa, administrazio digitala, gobernu elektronikoa eta gardentasun-politika modernizatzea eta eraberritzea. Irekia–Gobernu Irekia plataforma kudeatzea.
 7. Pertsona fisikoak babestea datu pertsonalen tratamenduari eta datu horien zirkulazio askeari dagokienez.
 8. Autonomia Estatutuaren defentsa juridikoa.
 9. Eusko Jaurlaritzaren Zerbitzu Juridikoa eta, oro har, legezkotasunaren barne-kontroleko eta aholkularitza juridiko orokorreko eginkizunak betetzea.
 10. Eusko Jaurlaritza eta bere organoak judizioetan ordezkatu eta defendatzea.
 11. Euskal Autonomia Erkidegoko Foru Zuzenbide Zibil eta Berezia.
 12. Toki-araubidea.
 13. EAEko administrazio publikoen antolaketa eta prozeduraren araubidea eta EAEko gobernantza publikoa aplikatzeko eredua diseinatzea, politika publikoak definitu eta gauzatzerakoan.
 14. Elkarte, fundazio eta elkargo profesionalak, sailek, beren eremu barruan, horiekiko izan ditzaten harremanak kontuan izanik.
 15. Hainbat sailetarako diren zerbitzuak eta jarduera editoriala.
 16. Informazio sistemak eta telekomunikazio korporatiboak.
 17. Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoaren eraldaketa digitala.
 18. Administraziorako Teknologia Digital Aurreratuen Plangintza Estrategikoa.
 19. Administrazio elektronikoa eta zerbitzu publiko digitalak hobetzea.
 20. Inklusio eta alfabetatze digitala sustatzea.
 21. Eusko Jaurlaritzaren eta Datuak Babesteko Euskal Agintaritzaren arteko harremanetarako organo gisa jardutea, Datuak Babesteko Euskal Agintaritzari buruzko abenduaren 21eko 16/2023 Legeak aurreikusitako ondorioetarako.
 22. Sailari atxikita dauden edo haren mendeko diren sektore publikoko entitateak zuzentzea, legeek eta erregelamenduek ezartzen dutenaren arabera.
 23. Legeek eta erregelamenduek ematen dizkioten gainerako ahalmenak.

Harremanetarako datuak

Helbidea

Donostia-San Sebastián , 1
01010 Vitoria-Gasteiz
Araba
Añadir a la libreta de direcciones
Añadir a la libreta de direcciones
Añadir a la libreta de direcciones

KARGUAK

Maria Ubarretxena Cid
(2024/06/25 - ) Gobernantza, Administrazio Digital eta Autogobernuko sailburua