Gobernantza Adierazleen Bateria Euskadiko Autonomia Erkidegoan -BIG-

 

Gobernantza     Estatistika ofiziala. Eragiketaren kodea: 153020 

Gobernantzaren adierazle-bateriaren helburu nagusia Gobernu ekintzak gobernantzaren kontzeptuarekin lotzea ahalbidetzen duten adierazle ekonomiko, sozial, eta politiko arau-emaileak eta kudeaketa publikoko adierazleak biltzea da.


 

01 DIMENTSIOA: SEGURTASUNA ETA ZUZENBIDEA BALIOAK % / TASA ALDAKUNTZA JOERA TAULAK GRAFIKOAK METODOLOGIA
01. 03 AZPIDIMENTSIOA: BANAKAKO SEGURTASUNA
1.03.01. Polizia-kidegoek ezagututako arau-hauste penalak, 1.000 biztanleko. 2019. ‰ [+] 94.536 43,2   1,8 m.p.* PDF
1.03.18. Bizi diren zonan gauez bakarrik ibiltzean seguru sentitzen diren 16 urteko eta gehiagoko pertsonen proportzioa. 2019.% [+] - 69,5 5,5 e.p.* PDF

 

02 DIMENTSIOA:  GIZONEN ETA EMAKUMEEN PARTE-HARTZEA ETA ESKUBIDEAK BALIOAK % / TASA ALDAKUNTZA JOERA TAULAK GRAFIKOAK METODOLOGIA
02. 01 AZPIDIMENTSIOA: PARTE-HARTZEA
2.01.04. Hauteskunde-partaidetza. 2020. % [+] - 50,8   -14,2 e.p.* PDF
02. 02 AZPIDIMENTSIOA: ESKUBIDEAK
2.02.18. Pobrezia- edo bazterketa-arriskuan dauden biztanleen ehunekoa. 2020. % [+] 432.219 19,9 -0,8 e.p.* PDF
02. 03 AZPIDIMENTSIOA: GENERO-BERDINTASUNA
2.03.17. Lehen sektoreko 16 urteko eta gehiagoko emakume okupatuak, emakume okupatu guztiekiko. 2020. % [+] 1.300 0,3 -0,1 e.p.* PDF
2.03.18. Industrian okupatutako 16 urteko eta gehiagoko emakumeak, emakume okupatu guztiekiko. 2020. % [+] 43.100 9,7 -0,2 e.p.* PDF
2.03.19. 16 urteko eta gehiagoko emakume okupatuak zerbitzuen sektorean, emakume okupatu guztiekiko. 2020. % [+] 393.100 88,6  0,2 e.p.* PDF
2.03.21. 16 urteko eta gehiagoko emakumeen proportzioa goi-zuzendaritzan. 2019. % [+] - 34,9 0,5 e.p.* PDF
2.03.23. 16 urteko eta gehiagoko emakumeen langabezia-tasa . 2020. % [+] - 10,8  0,1 e.p.* PDF
2.03.26. Emakumezkoak Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorreko eta foru-aldundietako langileen artean. 2020. % [+] 102.082 68,0 -0,2 e.p.* PDF
2.03.29. Eusko Jaurlaritzako emakume sailburuak. 1980-2020. % [+] 5 46,0   0,0 e.p.* PDF
2.03.30. Zerbitzu aktiboan dauden emakume epaile eta magistratuak, kargu horietako langile guztiekiko. 2021. % [+] 139 61,5 -0,4 e.p.* PDF
2.03.36. Emakumeek okupatutako enplegu partziala enplegu partzial guztiarekiko. 2020. % [+] 122.800 73,9  0,2 e.p.* PDF
02. 04 AZPIDIMENTSIOA: AHOTSA ETA ERANTZUKIZUNA
2.04.03. Konfiantza Legebiltzarrean. 2021. % [+] - 72,0   9,0 e.p.* PDF
02. 05 AZPIDIMENTSIOA: GOBERNU GARDENA
2.05.01. Gardentasun dinamikoaren indizea. 2020. % [+] - 90,5   8,3 e.p.* PDF
02. 06 AZPIDIMENTSIOA: GOBERNU DIGITALA
2.06.01. Ekonomia eta Gizarte Digitalen Indizea. 2020. % [+] - 61,5  3,3 e.p.* PDF
02. 08 AZPIDIMENTSIOA: GOBERNUAREN OINARRIZKO EMAITZAK
2.08.02. Gini koefizientea. 2020. % [+] - 28,2  1,5 e.p.* PDF

 

03 DIMENTSIOA: GARAPEN EKONOMIKO JASANGARRIA BALIOAK % / TASA ALDAKUNTZA JOERA TAULAK GRAFIKOAK METODOLOGIA
03. 04 AZPIDIMENTSIOA: LANDA-SEKTOREA
3.04.18. Landa-eremuetako biztanleria. 2016. % [+] - 28,8   0,4 e.p.* PDF
03. 06 AZPIDIMENTSIOA: GOBERNUAREN EGOERA
3.06.02. Gobernuaren zor gordina, BPGaren ehuneko gisa. % [+] - 16,0   -1,6 e.p.* PDF
3.06.03. Diru-sarrerak, BPGaren ehuneko gisa. 2019. % [+] 17.744.597 mil € 22,3 -0,1 e.p.* PDF
3.06.04. Gastuak, BPGaren ehuneko gisa. 2019. % [+] 15.267.188 mil € 19,2   0,1 e.p.* PDF
03. 08 AZPIDIMENTSIOA: ENPLEGU PUBLIKOA ETA ORDAINSARIAK
3.08.01. Administrazio publikoko enplegua, enplegu osoaren ehuneko gisa. 2020. % [+] 155.100 16,7   1,1 e.p.* PDF
03. 14 AZPIDIMENTSIOA: LAN-MERKATUA
3.14.21. 16 urteko eta gehiagoko biztanleriaren langabezia-tasa. 2020. % [+] - 10,6   0,8 e.p.* PDF

 

04 DIMENTSIOA: GIZA GARAPENA BALIOAK % / TASA ALDAKUNTZA JOERA TAULAK GRAFIKOAK METODOLOGIA
04. 02 AZPIDIMENTSIOA: HEZKUNTZA
4.02.01. Irakasle bakoitzeko ikasleen batez besteko kopurua haur-hezkuntzan eta lehen hezkuntzan. 2019. % [+] - 13,0   -0,3 e.p.* PDF
4.02.11. Bigarren hezkuntzako matrikulazio-tasa gordina. 2019. % [+] - 137,9 -0,5 e.p.* PDF
4.02.12. Goi-mailako hezkuntzako matrikulazio-tasa gordina. 2019. % [+] - 64,9 -1,7 e.p.* PDF
4.02.24. Hezkuntzako gastua BPGaren ehuneko gisa. 2018. % [+] - 5,1 -0,1 e.p.* PDF
04. 03 AZPIDIMENTSIOA: OSASUNA
4.03.03. Bizi-itxaropena jaiotzean. 2020. Urteak. [+] 80,3 -  -1,0 e.p.* PDF
4.03.04. Desgaitasunik gabeko bizi-itxaropena. 2018. Urteak. [+] 71,7 -  0,7 e.p.* PDF
4.03.05. Heriotza tasa. 2020. ‰ [+] - 11,0 1,2 m.p.* PDF
4.03.06. Ospitale oheak 100.000 biztanleko. 2018. [+] - 320,9 -2,5 m.p.* PDF
4.03.09. Interbentzio kirurgikoak 1.000 biztanleko. 2019. [+] - 134,5  2,6 e.p.* PDF
4.03.42. Ospitaleko batez besteko egonaldia. 2017. Egunak. [+] 6,3 -  0,0 PDF
4.03.43. Kirurgia-prozeduretarako itxaron-zerrenda. 2020. [+] 68,2 -  40 % PDF
04. 07 AZPIDIMENTSIOA: INGURUMENA
4.07.05 Aztarna ekologikoa. 2016. Hag/pertsona. [+] 4,3 -  -16,9 % PDF
4.07.19. Karbono-dioxido (CO2) isurketak. 2019. Tona. [+] 15.523.050 -   5,3 % PDF
04. 08 AZPIDIMENTSIOA: MIGRAZIOA
4.08.03. Atzerritar jatorriko biztanleak. 2021. % [+] - 11,3   1,9 % PDF
4.08.06. Nazioarteko babesaren eskatzaileak. 2020. [+] 3.085 - -36 % PDF
04. 11 AZPIDIMENTSIOA: HIZKUNTZA-ESKUBIDEAK
4.11.01. Hizkuntza-eskubideen urraketen kexak. 2020. [+] 33 -   32 % PDF
4.11.17. Euskara sustatzeko aurrekontu publikoak. 2020. € [+] 98.430.860 0,8   4,3 % PDF

 

05 DIMENTSIOA: USTELKERIA BALIOAK % / TASA ALDAKUNTZA JOERA TAULAK GRAFIKOAK METODOLOGIA
  Datu-iturriak aztertzen 

 

06 DIMENTSIOA: LANKIDETZA BIDEZKO GOBERNANTZA BALIOAK % / TASA ALDAKUNTZA JOERA TAULAK GRAFIKOAK METODOLOGIA
  Datu-iturriak aztertzen 

 *p.p.= Aldea, puntu portzentualetan

*p.m.= Aldea, puntu milakotan

Azken aldaketako data: