Gobernantza Adierazleen Bateria Euskadiko Autonomia Erkidegoan -BIG-

 

Gobernantza     Estatistika ofiziala. Eragiketaren kodea: 153020 

Gobernantzaren adierazle-bateriaren helburu nagusia Gobernu ekintzak gobernantzaren kontzeptuarekin lotzea ahalbidetzen duten adierazle ekonomiko, sozial, eta politiko arau-emaileak eta kudeaketa publikoko adierazleak biltzea da.


 

01 DIMENTSIOA: SEGURTASUNA ETA ZUZENBIDEA BALIOAK % / TASA ALDAKUNTZA JOERA TAULAK GRAFIKOAK METODOLOGIA
01. 03 AZPIDIMENTSIOA: BANAKAKO SEGURTASUNA
1.03.01. Polizia-kidegoek ezagututako arau-hauste penalak, 1.000 biztanleko. 2021. ‰ [+] 84.781 38,7   3,5 m.p.* PDF
1.03.18. Bizi diren zonan gauez bakarrik ibiltzean seguru sentitzen diren 16 urteko eta gehiagoko pertsonen proportzioa. 2020.% [+] - 71,8  2,4 e.p.* PDF

 

02 DIMENTSIOA:  GIZONEN ETA EMAKUMEEN PARTE-HARTZEA ETA ESKUBIDEAK BALIOAK % / TASA ALDAKUNTZA JOERA TAULAK GRAFIKOAK METODOLOGIA
02. 01 AZPIDIMENTSIOA: PARTE-HARTZEA
2.01.04. Hauteskunde-partaidetza. 2023. % [+] - 60,1   9,3 e.p.* PDF
02. 02 AZPIDIMENTSIOA: ESKUBIDEAK
2.02.18. Pobrezia- edo bazterketa-arriskuan dauden biztanleen ehunekoa. 2022. % [+] 422.375 19,5  -2,1 e.p.* PDF
02. 03 AZPIDIMENTSIOA: GENERO-BERDINTASUNA
2.03.17. Lehen sektoreko 16 urteko eta gehiagoko emakume okupatuak, emakume okupatu guztiekiko. 2020. % [+] 1.300 0,3 -0,1 e.p.* PDF
2.03.18. Industrian okupatutako 16 urteko eta gehiagoko emakumeak, emakume okupatu guztiekiko. 2020. % [+] 43.100 9,7 -0,2 e.p.* PDF
2.03.19. 16 urteko eta gehiagoko emakume okupatuak zerbitzuen sektorean, emakume okupatu guztiekiko. 2020. % [+] 393.100 88,6  0,2 e.p.* PDF
2.03.21. 16 urteko eta gehiagoko emakumeen proportzioa goi-zuzendaritzan. 2021. % [+] - 28,6  -1,1 e.p.* PDF
2.03.23. 16 urteko eta gehiagoko emakumeen langabezia-tasa . 2022. % [+] - 9,0  -1,2 e.p.* PDF
2.03.26. Emakumezkoak Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorreko eta foru-aldundietako langileen artean. 2022. % [+] 74.508 69,8 -0,1 e.p.* PDF
2.03.29. Eusko Jaurlaritzako emakume sailburuak. 2020. % [+] 5 46,0   0,0 e.p.* PDF
2.03.30. Zerbitzu aktiboan dauden emakume epaile eta magistratuak, kargu horietako langile guztiekiko. 2023. % [+] 139 61,2  1,0 e.p.* PDF
2.03.36. Emakumeek okupatutako enplegu partziala enplegu partzial guztiarekiko. 2022. % [+] 121.000 74,2  -0,6 e.p.* PDF
02. 04 AZPIDIMENTSIOA: AHOTSA ETA ERANTZUKIZUNA
2.04.03. Konfiantza Legebiltzarrean. 2023. % [+] - 71,0   -1,0 e.p.* PDF
02. 05 AZPIDIMENTSIOA: GOBERNU GARDENA
2.05.01. Gardentasun dinamikoaren indizea. 2020. % [+] - 90,5   8,3 e.p.* PDF
02. 06 AZPIDIMENTSIOA: GOBERNU DIGITALA
2.06.01. Ekonomia eta Gizarte Digitalen Indizea. 2020. % [+] - 61,5  3,3 e.p.* PDF
02. 08 AZPIDIMENTSIOA: GOBERNUAREN OINARRIZKO EMAITZAK
2.08.02. Gini koefizientea. 2022. % [+] - 26,9  -4,6 e.p.* PDF

 

03 DIMENTSIOA: GARAPEN EKONOMIKO JASANGARRIA BALIOAK % / TASA ALDAKUNTZA JOERA TAULAK GRAFIKOAK METODOLOGIA
03. 04 AZPIDIMENTSIOA: LANDA-SEKTOREA
3.04.18. Landa-eremuetako biztanleria. 2016. % [+] - 28,8   0,4 e.p.* PDF
03. 06 AZPIDIMENTSIOA: GOBERNUAREN EGOERA
3.06.02. Gobernuaren zor gordina, BPGaren ehuneko gisa. 2021. % [+] - 19,1   -3,5 e.p.* PDF
3.06.03. Diru-sarrerak, BPGaren ehuneko gisa. 2021. % [+] 19.265.203 mil € 24,7  5,7 e.p.* PDF
3.06.04. Gastuak, BPGaren ehuneko gisa. 2021. % [+] 16.616.898 mil € 21,3   -3,9 e.p.* PDF
03. 08 AZPIDIMENTSIOA: ENPLEGU PUBLIKOA ETA ORDAINSARIAK
3.08.01. Administrazio publikoko enplegua, enplegu osoaren ehuneko gisa. 2022. % [+] 162.200 16,9   0,2 e.p.* PDF
03. 14 AZPIDIMENTSIOA: LAN-MERKATUA
3.14.21. 16 urteko eta gehiagoko biztanleriaren langabezia-tasa. 2022. % [+] - 8,5   -1,5 e.p.* PDF

 

04 DIMENTSIOA: GIZA GARAPENA BALIOAK % / TASA ALDAKUNTZA JOERA TAULAK GRAFIKOAK METODOLOGIA
04. 02 AZPIDIMENTSIOA: HEZKUNTZA
4.02.01. Irakasle bakoitzeko ikasleen batez besteko kopurua haur-hezkuntzan eta lehen hezkuntzan. 2021.  [+] - 12,3   -5,4 e.p.* PDF
4.02.11. Bigarren hezkuntzako matrikulazio-tasa gordina. 2021. % [+] - 131,1 -1,6 e.p.* PDF
4.02.12. Goi-mailako hezkuntzako matrikulazio-tasa gordina. 2021. % [+] - 65,3 -0,6 e.p.* PDF
4.02.24. Hezkuntzako gastua BPGaren ehuneko gisa. 2021. % [+] - 5,7 -1,9 e.p.* PDF
04. 03 AZPIDIMENTSIOA: OSASUNA
4.03.03. Bizi-itxaropena jaiotzean. 2022. Urteak. [+] 83,5 -  -0,3 e.p.* PDF
4.03.04. Desgaitasunik gabeko bizi-itxaropena. 2018. Urteak. [+] 71,7 -  0,7 e.p.* PDF
4.03.05. Heriotza tasa. 2022. ‰ [+] - 11,1  5,7 m.p.* PDF
4.03.06. Ospitale oheak 100.000 biztanleko. 2021. [+] - 329,3  2,6 m.p.* PDF
4.03.09. Interbentzio kirurgikoak 1.000 biztanleko. 2020. [+] - 105,4  -21,6 e.p.* PDF
4.03.42. Ospitaleko batez besteko egonaldia. 2021. Egunak. [+] 6,2 -  -1,5 PDF
4.03.43. Kirurgia-prozeduretarako itxaron-zerrenda. 2020. [+] 68,2 -  40 % PDF
04. 07 AZPIDIMENTSIOA: INGURUMENA
4.07.05 Aztarna ekologikoa. 2016. Hag/pertsona. [+] 4,3 -  -16,9 % PDF
4.07.19. Karbono-dioxido (CO2) isurketak. 2021. Tona. [+] 14.898.102 -   9,1 % PDF
04. 08 AZPIDIMENTSIOA: MIGRAZIOA
4.08.03. Atzerritar jatorriko biztanleak. 2023. % [+] - 12,7   8,5 % PDF
4.08.06. Nazioarteko babesaren eskatzaileak. 2022. [+] 4.088 -  137 % PDF
04. 11 AZPIDIMENTSIOA: HIZKUNTZA-ESKUBIDEAK
4.11.01. Hizkuntza-eskubideen urraketen kexak. 2022. [+] 22 -   -58,5 % PDF
4.11.17. Euskara sustatzeko aurrekontu publikoak. 2020. € [+] 98.430.860 0,8   4,3 % PDF

 

05 DIMENTSIOA: USTELKERIA BALIOAK % / TASA ALDAKUNTZA JOERA TAULAK GRAFIKOAK METODOLOGIA
  Datu-iturriak aztertzen 

 

06 DIMENTSIOA: LANKIDETZA BIDEZKO GOBERNANTZA BALIOAK % / TASA ALDAKUNTZA JOERA TAULAK GRAFIKOAK METODOLOGIA
  Datu-iturriak aztertzen 

 *p.p.= Aldea, puntu portzentualetan

*p.m.= Aldea, puntu milakotan

Azken aldaketako data: