Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako Saila

Giza Eskubideen Nazioarteko Itunak

Gune honek giza eskubideekin zerikusia duten nazioarteko itunak biltzen ditu. Bere edukia pixkanaka dokumentu gehiagoz handituko da.

Giza Eskubideen Nazioarteko Ituna

Giza eskubideen aldarrikapen unibertsala. (60 Kb · PDF)

Ekonomia-,gizarte-eta kultura-eskubideen Nazioarteko Ituna. (56 Kb · PDF)

Eskubide Zibil eta Politikoen Nazioarteko Ituna. (97 Kb · PDF)

Eskubide Zibil eta Politikoen Nazioarteko Itunaren Hautazko Protokoloa. (25 Kb · PDF)  

Eskubide Zibil eta Politikoen Nazioarteko itunaren bigarren Hautazko Protokoloa, heriotza-zigorra indarrik gabe uzteko helburua duena. (21 Kb · PDF) 

Giza Eskubideen aldeko tresna unibertsalak

Arraza-bereizkeria mota guztiak ezabatzeko Nazioarteko Konbentzioa. (79 Kb · PDF)  

Emakumearen aurkako bereizkeria-mota guztiak ezabatzeko konbentzioa (53 Kb. · PDF)  

Torturaren eta bestelako tratu edo zigor krudel, anker edo apalesgarrien aurkako konbentzioa. (75 Kb · PDF)   

Haurren eskubideei buruzko konbentzioa. (111 Kb · PDF)  

Langile migratzaile guztien eta horien familiakoen eskubideak babesteari buruzko Nazioarteko Konbentzioa. (190 Kb · PDF)  

Derrigorreko desagertzeen aurka pertsona guztiak babesteko Nazioarteko Konbentzioa. (103 Kb · PDF)  

Pertsona desgaituen eskubideei buruzko Konbentzioa. (150 Kb · PDF)   

 1. Emakumeen eskubideak
  1. Emakumearen aurkako bereizkeria-mota guztiak ezabatzeko Konbentzioaren hautazko Protokoloa, New Yorken egina, 1999ko urriaren 6an (47 Kb · PDF)
  2. Larrialdi edo gatazka armatu egoeran emakumearen eta haurraren babesari buruzko adierazpena (23 Kb · PDF)
  3. Emakumearen aurkako indarkeria ezabatzeari buruzko Adierazpena (22 Kb · PDF)
 2. Haurren eskubideak
  1. Haurren eskubideei buruzko Konbentzioaren hautazko Protokoloa, gatazka armatuetan haurren parte hartzeari buruzkoa (30 Kb · PDF)
  2. Haurren eskubideei buruzko Konbentzioaren hautazko Protokoloa, haurren salerosketa, haurren prostituzioa eta pornografian haurren erabilerari buruzkoa (27 Kb · PDF)
  3. Gutxieneko adinari buruzko Hitzarmena, 1973 (34 Kb · PDF)
  4. Haurren lan modurik makurrenei buruzko Hitzarmena, 1999 (27 Kb · PDF)
 3. Diskriminazioaren prebentzioa
  1. Ordainketa-berdintasunari buruzko Hitzarmena (18 Kb · PDF)
  2. Enplegu-politikari buruzko Hitzarmena, 1964 (17 Kb · PDF)
  3. Arraza eta arrazaren inguruko aurreiritziei buruzko Adierazpena (36 Kb · PDF)
  4. Irakaskuntza esparruan diren bereizkerien aurkako borrokari buruzko Konbentzioa (24 Kb · PDF)
  5. Adiskidetzea eta Jardunbide egokien Batzordea ezartzeko Protokoloa, irakaskuntza esparruko bereizkeriaren aurkako borrokari buruzko Konbentzioak sor ditzakeen gatazkak konpontzeko ahalmenak dituena (34 Kb · PDF)
  6. Erlijioan edo sinesmenetan oinarritutako intolerantzia eta bereizkeria modu guztiak ezabatzeari buruzko Adierazpena (17 Kb · PDF)
  7. Arrazismoa, Arraza-bereizkeria, Xenofobia eta horiekin lotura duten Intolerantzia moduen aurkako munduko Konferentzia (211 Kb · PDF)
 4. Erkidegoko Zuzenbidea
  1. Gerrako presoei zor zaien tratuari buruzko Genevako Hitzarmena (18 Kb · PDF)
  2. Gerra garaian pertsona zibilei zor zaien babesari buruzko Genevako Hitzarmena (17 Kb · PDF)
  3. 1949ko abuztuaren 12ko Genevako Hitzarmenaren protokolo osagarria, nazioarteko izaera duten gatazka armatuen biktimen babesari buruzkoa (II. Protokoloa) (36 Kb · PDF)
  4. 1949ko abuztuaren 12ko Genevako Hitzarmenaren protokolo osagarria, nazioarteko izaera ez duten gatazka armatuen biktimen babesari buruzkoa (II. Protokoloa) (24 Kb · PDF)
 5. Gizarte mailan Aurreratze eta Garatzea
  1. Gizarte mailan Aurreratze eta Garatze bideari buruzko Adierazpena  (18 Kb · PDF)
  2. Gosea eta malnutrizioa ezabatzeari buruzko Adierazpen Unibertsalazarmena (17 Kb · PDF)
  3. Aurrerapen zientifikoa eta teknologikoa bakearen mesedetan eta gizakientzako modu onuragarrian erabiltzeari buruzko Adierazpena  (36 Kb · PDF)
  4. Herriek bakea izateko eskubideari buruzko Adierazpena (24 Kb · PDF)
  5. Garapenerako eskubideari buruzko Adierazpena (24 Kb · PDF)
  6. Giza Genoma eta Giza Eskubideei buruzko Adierazpen Unibertsala (24 Kb · PDF)
 6. Giza eskubideak babestea eta sustatzea
  1. Giza Eskubideak sustatze eta babesteari buruzko adierazpena   (22 Kb · PDF)
  2. Mundu osoan aitortuak diren giza eskubideak eta oinarrizko askatasunak sustatzeko eta babesteko, norbanakoek, taldeek eta erakundeek dituzten eskubide eta eginbeharrari buruzko Adierazpena  ( 26 Kb · PDF)
 7. Kide egiteko askatasuna
  1. Sindikatu-askatasunari eta sindikatuko kide egiteko eskubideari buruzko Hitzarmena, 1948 (87 zk.)  (31 Kb · PDF)
  2. Sindikatuko kide egiteko eskubideari eta negoziazio kolektiboari buruzko Hitzarmena, 1949 (98. zk.) (25 Kb · PDF)
 8. Esklabotza, esklaboen salerosketa, derrigorrezko lana eta esklabotzaren antzeko erakundeak eta eginerak
  1. Esklabotzari buruzko Konbentzioa  (16 Kb · PDF)
  2. Esklabotzari buruzko Konbentzioa, 1926. urteko irailaren 25ean Genevan sinatutakoa, eraldatzeko Protokoloa (31 Kb · PDF)
  3. Esklabotza, esklaboen salerosketa eta esklabotzaren antzeko erakundeak eta eginerak ezabatzeari buruzko Konbentzio osagarria  (42 Kb · PDF)
  4. Derrigorrezko lanari buruzko Hitzarmena  (41 Kb · PDF)
  5. Derrigorrezko lana ezabatzeari buruzko Hitzarmena (32 Kb · PDF)
  6. Pertsonen salerosketa zigortzeari eta inoren prostituzioa esplotatzeari buruzko hitzarmena (22 Kb · PDF)
  7. Pertsonen salerosketa, bereziki emakume eta haurrena, prebenitu, zigortu eta zehatzeko Protokoloa, Antolatutako delitugintza transnazionalaren aurkako Nazio Batuen Konbentzioa osatzen duena (30 Kb · PDF)
 9. Gerrako krimenen eta gizateriaren aurkako krimenak, genozidioa barne
  1. 1948ko Genozidio-delitua prebenitu eta zehatzeko Konbentzioa  (34 Kb · PDF)
  2. Mundu osoan aitortuak diren giza eskubideak eta oinarrizko askatasunak sustatzeko eta babesteko, norbanakoek, taldeek eta erakundeek dituzten eskubide eta eginbeharrari buruzko Adierazpena (25 Kb · PDF)
  3. Gerrako krimenen edo gizateriaren aurkako krimenen errudunak identifikatu, atxilotu, estraditatu eta zigortzeko nazioarteko lankidetzaren printzipioak (20 Kb · PDF)
 10. Ezinduen eskubideak
  1. Adimenez Atzeratuen Eskubideei buruzko Adierazpena  (10 Kb · PDF)
  2. Ezinduen Eskubideen Adierazpena (12 Kb · PDF)
  3. Buruko gaixotasuna duten gaixoak babesteko eta buruko osasunaren arreta hobetzeko printzipioak (44 Kb · PDF)
  4. Pertsona Desgaituen Aukera-berdintasunari buruzko Erabereko Arauak (78 Kb · PDF)
 11. Naziotasuna, Aberri gabetasuna, babesa eta errefuxiatuak
  1. Aberri gabetasun kasuak gutxitzeko Konbentzioa (40Kb, PDF)
  2. Aberrigabeen estatutuari buruzko Konbentzioa (54Kb, PDF)
  3. Errefuxiatuen estatutuari buruzko Konbentzioa (68Kb, PDF)
  4. Errefuxiatuen estatutuari buruzko Protokoloa (24Kb, PDF)
  5. Non bizi eta herrialde horretako nazionalak ez diren norbanakoen giza eskubideei buruzko Adierazpena (24Kb, PDF)
 12. Burujabetasun eskubidea
  1. Herrialde eta herri kolonialei independentzia emateari buruzko Adierazpena (38Kb, PDF )
  2. Baliabide naturalei buruzko subiranotasun iraunkorra (41Kb, PDF)
  3. Mertzenarioak erreklutatzea, erabiltzea, finantzatzea eta entrenatzearen aurkako Nazioarteko Konbentzioa (69Kb, PDF)
 13. Giza eskubideen munduko konferentzia eta milurteko asamblada
  1. Vienako adierazpena eta egintza programa (165Kb, PDF)
  2. Biltzar Orokorrak onetsitako ebazpena (74Kb, PDF)
 14. Gutxiengo eta herri indigenen eskubideak
  1. 61/295. Herri indigenen eskubideei buruzko Nazio Batuen Adierazpena (87 Kb, PDF)
  2. Herri indigenei eta tribalei buruzko Hitzarmena, 1989 (88Kb, PDF)
  3. Gutxiengo nazional edo etniko, erlijio eta hizkuntza gutxiengoen partaide diren pertsonen eskubideei buruzko Adierazpena (23Kb, PDF)
 15. Eskontza, osasun eta lan egiteko eskubidea
  1. Ezkontzarako adostasuna, ezkontzeko gutxiengo adina eta ezkontzen erregistroari buruzko Konbentzioa (21Kb, PDF)
  2. Ezkontzarako adostasuna, ezkontzeko gutxiengo adina eta ezkontzen erregistroari buruzko Gomendioa (18Kb, PDF)
  3. GIB/HIESA-ren aurkako borrokarako konpromisoaren Adierazpena (132Kb, PDF )
  4. Enplegu-politikari buruzko Hitzarmena, 1964 (122. zk.) (24Kb, PDF )

 

| Informazio iturria: Nazio Batuen Erakundearen Giza Eskubideetarako Goi Mandatariaren bulegoa.

 

Azken aldaketako data: 2015/07/06