Lankidetzarako eta Elkartasunerako Euskal Kontseilua

Euskadiko garapenerako lankidetzako eragileen ordezkaritza organoz paritarioa da, bai erakunde eta baita Gizarte zibilaren ordezkariak daudelako. Eginkizunen artean daude garapenerako euskal lankidetza publikoko proposamenak egitea, irizpena eman eta jarraipena egin.

 • Lehendakaria: Lankidetzarako eta Elkartasunerako eskumena duena

 • Lehendakariorde: Euskadiko GGKEen Euskadiko Koordinakundeko lehendakaria

 • Eusko Legebiltzarreko Giza Eskubideen Batzordeko burua

 • Eusko Jaurlaritzako sail hauetako bakoitzeko ordezkari bana: atzerri-ekintza, nekazaritza, gizarte-ongizatea eta gizarte-zerbitzuak, ogasuna, hezkuntza, osasuna eta ingurumena

 • Lankidetzarako eta Elkartasunerako Euskal Agentziaren zuzendaria 

 • Emakunde- Emakumearen Euskal Erakundearen ordezkari bat
 • Foru-aldundi bakoitzeko ordezkari bat
 • EUDEL - Euskadiko Udalen Elkartearen ordezkari bat
 • Euskal Fondoa-Lankidetzarako Euskal Udal Erakundeen Elkartearen ordezkari bat
 • Euskadiko GGKEetako 9 ordezkari, Euskadiko GGKEetako Koordinakundeak proposatuak
 • Garapenerako lankidetzako beste euskal eragile batzuen sei ordezkari, Euskadiko GGKEen Koordinakundeko kide ez diren erakundeen artean aukeratu beharrekoak

Ebazpena, 2021eko martxoaren 8koa, Garapenerako Lankidetzarako Euskal Kontseiluaren buruarena, zeinaren bidez izendatzen baitira Kontseiluko kideak eta idazkaria

∗ Ebazpena, 2021eko urriaren 15ekoa, GLEKen buruarena, zeinaren bidez kargutik kentzen baitira eta izendatzen baitira Kontseiluko kideak

∗ Ebazpena, 2022ko apirilaren 27koa, GLEKko lehendakariarena, Kontseiluko kideak kargutik kentzea eta izendatzea xedatzen duena

Ebazpena, 2022ko uztailaren 13koa, Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentziako presidentearena, Kontseiluko kideak kargutik kentzea eta izendatzea xedatzen duena

 • Hezkuntza-politiken eta balioetan prestatzeko politiken koherentziari buruzko txostena: