Eusko Jaurlaritza

Planak eta proiektuak

Planen eta proiektuen emaitzak mugatu ditzakezu:

Planak eta proiektuak mugatu

RSS Bilaketa honetara RSS harpidetza | Zer da RSS?

Internet(contenidos.inter)
245 emaitza.   Jarduera esanguratsua, Plana, Proiektua, Gobernu-plana, Sail-plana, Lege-proiektua
 • Erakunde hauetan: Gobernantza Publikoa eta Autogobernua
 • Plan estrategikoen ebaluazioa egiteko behar diren elementu guztiak finkatuko ditu proiektuak
  Proiektua
  Gobernantza Publikoa eta Autogobernua / IVAPeko Zuzendaritza / Herritarrak Hartzeko eta Administrazioa Berritzeko eta Hobetzeko Zuzendaritza
 • Estrategikotzat edo garrantzi berezikotzat jotzen diren ebaluazioen kasuan, batera finantzatzeko eta tutoretza egiteko mekanismoak finkatuko ditu proiektuak
  Proiektua
  Gobernantza Publikoa eta Autogobernua / Lehendakaritzaren Idazkaritza Nagusia / Herritarrak Hartzeko eta Administrazioa Berritzeko eta Hobetzeko Zuzendaritza
 • Proiektuak esparru metodologiko erkidea ezarriko du, EAEko Administrazioan ebaluatze-jarduera erraztuko duten teknikak, baliabideak eta tresnak eskaintzeko
  Proiektua
  Gobernantza Publikoa eta Autogobernua / Lehendakaritzaren Idazkaritza Nagusia / Herritarrak Hartzeko eta Administrazioa Berritzeko eta Hobetzeko Zuzendaritza
 • Proiektua web-ingurune batean gauzatuko da, non argitaratuko den Eusko Jaurlaritzak eta Erakunde Autonomoek egindako ebaluazioei buruzko informazioa
  Proiektua
  Gobernantza Publikoa eta Autogobernua / Erakunde Harremanetarako Sailburuordetza / Herritarrak Hartzeko eta Administrazioa Berritzeko eta Hobetzeko Zuzendaritza
 • Eusko Jaurlaritzaren Evalua Sarea dinamizatu eta indartu
  Proiektua
  Gobernantza Publikoa eta Autogobernua / Erakunde Harremanetarako Sailburuordetza / Herritarrak Hartzeko eta Administrazioa Berritzeko eta Hobetzeko Zuzendaritza
 • Proiektuaren asmoa da politika publikoen ebaluazioaren alorrean, urte askotako trebakuntza-estrategia egonkor eta orotarikoa finkatu eta burutzea
  Proiektua
  Gobernantza Publikoa eta Autogobernua / IVAPeko Zuzendaritza / Herritarrak Hartzeko eta Administrazioa Berritzeko eta Hobetzeko Zuzendaritza
 • Proiektu horren funtsa da Internet bidez, prozedurak eta zerbitzuak herritarren (herritarrak oro har, enpresak eta beste administrazio batzuk) eskura jartzea. Barruko eta zeharkako izapide eta zerbitzuak ere barne hartzen ditu, gainera.
  Proiektua
  Gobernantza Publikoa eta Autogobernua / Erakunde Harremanetarako Sailburuordetza / Herritarrak Hartzeko eta Administrazioa Berritzeko eta Hobetzeko Zuzendaritza
 • Administrazio arteko izapideak egiteko ekimen pilotu bat, gutxienez, abian jartzea da proiektuarenasmoa.
  Proiektua
  Gobernantza Publikoa eta Autogobernua / Erakunde Harremanetarako Sailburuordetza / Herritarrak Hartzeko eta Administrazioa Berritzeko eta Hobetzeko Zuzendaritza
 • Har litezkeen aurrezte-neurriak identifikatu eta informazio-teknologien esparruan arrazionalizatu etaeraginkortasuna areagotzeko neurriak identifikatuko dituen azterketa bat egin.
  Proiektua
  Gobernantza Publikoa eta Autogobernua / Erakunde Harremanetarako Sailburuordetza / Herritarrak Hartzeko eta Administrazioa Berritzeko eta Hobetzeko Zuzendaritza
 • Trebakuntza-ekimen bateratuak abian jarri, Administrazio Elektronikoko alorrean parte hartzen dutenAdministrazioetako langileei zuzenduta.
  Proiektua
  Gobernantza Publikoa eta Autogobernua / Erakunde Harremanetarako Sailburuordetza / Herritarrak Hartzeko eta Administrazioa Berritzeko eta Hobetzeko Zuzendaritza
 • Euskadiko Administrazioen artean datu elkarreragingarriak trukatzeko sistema orokorra sortu.
  Proiektua
  Gobernantza Publikoa eta Autogobernua / Erakunde Harremanetarako Sailburuordetza / Herritarrak Hartzeko eta Administrazioa Berritzeko eta Hobetzeko Zuzendaritza
 • Proiektuaren asmoa zera da: politika publikoaren ebaluazioaren alorrean, antolakunde osoa kontzientziatu eta parte bihurtuko duten ekintzak planifikatu eta burutzea
  Proiektua
  Gobernantza Publikoa eta Autogobernua / IVAPeko Zuzendaritza / Herritarrak Hartzeko eta Administrazioa Berritzeko eta Hobetzeko Zuzendaritza
 • Proiektuaren eginkizuna da, alde batetik, Platea Izapidetzea Azpiegituraren eguneratze teknologikoa eta, beste alde batetik, Sarrera/Irteerako Erregistroaren aplikazioaren bilakaera teknologikoa.
  Proiektua
  Gobernantza Publikoa eta Autogobernua / Erakunde Harremanetarako Sailburuordetza / Herritarrak Hartzeko eta Administrazioa Berritzeko eta Hobetzeko Zuzendaritza
 • Proiektuaren muina zera da: Euskadiko Administrazioen arteko lankidetza artikulatzeko antolakuntzatresna bat eratzea.
  Proiektua
  Gobernantza Publikoa eta Autogobernua / Erakunde Harremanetarako Sailburuordetza / Herritarrak Hartzeko eta Administrazioa Berritzeko eta Hobetzeko Zuzendaritza
 • Herritarrak Euskal Administrazioari hurbiltzea nahi du IREKIAK-ek eta, horretarako, Gobernuaren ekintzetan kontrola, parte-hartzea eta erabakitzeko gaitasuna eskaini nahi die herritarrei..
  Proiektua
  Gobernantza Publikoa eta Autogobernua / Erakunde Harremanetarako Sailburuordetza / Herritarrak Hartzeko eta Administrazioa Berritzeko eta Hobetzeko Zuzendaritza
 • Ekimen eta proiektu-multzo bat aukeratu, herritarren premiei egokituta egongo den parte hartzeko tresna bat diseinatu eta ezartzeko.
  Proiektua
  Gobernantza Publikoa eta Autogobernua / Erakunde Harremanetarako Sailburuordetza / Herritarrak Hartzeko eta Administrazioa Berritzeko eta Hobetzeko Zuzendaritza
 • Eusko Jaurlaritzaren ekimen guztietarako balio izango duen protokolo orokor bat ezarri, herritarrek kontsulta-organoetan parte-hartze handiagoa izan dezaten hala nola Irekiaren edo bi aldetarako komunikaziorako www.euskadi.net atari berriaren bidez.
  Proiektua
  Gobernantza Publikoa eta Autogobernua / Erakunde Harremanetarako Sailburuordetza / Herritarrak Hartzeko eta Administrazioa Berritzeko eta Hobetzeko Zuzendaritza
 • Proiektuaren muina beste administrazio batzuek erabiliko dituzten soluzioak eta zerbitzuak eskaintzea da.
  Proiektua
  Gobernantza Publikoa eta Autogobernua / Erakunde Harremanetarako Sailburuordetza / Herritarrak Hartzeko eta Administrazioa Berritzeko eta Hobetzeko Zuzendaritza
 • Lanpostuen profilak Administrazio Elektronikoaren eskakizunei egokitu
  Proiektua
  Gobernantza Publikoa eta Autogobernua / Erakunde Harremanetarako Sailburuordetza / Herritarrak Hartzeko eta Administrazioa Berritzeko eta Hobetzeko Zuzendaritza
 • Zeharkako antolakuntza-egitura bat zehaztu eta ezarri, Administrazio Elektronikoari eusteko
  Proiektua
  Gobernantza Publikoa eta Autogobernua / Erakunde Harremanetarako Sailburuordetza / Herritarrak Hartzeko eta Administrazioa Berritzeko eta Hobetzeko Zuzendaritza
 • Zuzendari Publiko Profesionalaren figura aztertu
  Proiektua
  Gobernantza Publikoa eta Autogobernua / Erakunde Harremanetarako Sailburuordetza / Herritarrak Hartzeko eta Administrazioa Berritzeko eta Hobetzeko Zuzendaritza
 • BeTa-en sorrera, antolaketa eta funtzionamendua sustatu
  Proiektua
  Gobernantza Publikoa eta Autogobernua / Erakunde Harremanetarako Sailburuordetza / Herritarrak Hartzeko eta Administrazioa Berritzeko eta Hobetzeko Zuzendaritza
 • Administrazio-kargak murrizteko plana
  Proiektua
  Gobernantza Publikoa eta Autogobernua / Erakunde Harremanetarako Sailburuordetza / Herritarrak Hartzeko eta Administrazioa Berritzeko eta Hobetzeko Zuzendaritza
 • Arrazionalizazioa eta finkapena: azpiegitura teknologiko, komunikazio eta prozesu korporatiboei buruzko azterketa eta ekintza-plana
  Proiektua
  Gobernantza Publikoa eta Autogobernua / Administrazioko eta Zerbitzu Orokorretako Sailburuordetza / Herritarrak Hartzeko eta Administrazioa Berritzeko eta Hobetzeko Zuzendaritza
 • Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoak IT zerbitzuen hornitzaileekin duen harreman-eredua zehaztu, diseinatu eta ezarri
  Proiektua
  Gobernantza Publikoa eta Autogobernua / Administrazioko eta Zerbitzu Orokorretako Sailburuordetza / Herritarrak Hartzeko eta Administrazioa Berritzeko eta Hobetzeko Zuzendaritza
 • Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren IT Gobernu-eredua zehaztu, diseinatu eta ezarri
  Proiektua
  Gobernantza Publikoa eta Autogobernua / Administrazioko eta Zerbitzu Orokorretako Sailburuordetza / Herritarrak Hartzeko eta Administrazioa Berritzeko eta Hobetzeko Zuzendaritza
 • Kzguneak telezentroen euskal sare-publikoaren bilakaera
  Proiektua
  Gobernantza Publikoa eta Autogobernua / Administrazioko eta Zerbitzu Orokorretako Sailburuordetza / Herritarrak Hartzeko eta Administrazioa Berritzeko eta Hobetzeko Zuzendaritza
 • Cloud Computing
  Proiektua
  Gobernantza Publikoa eta Autogobernua / Administrazioko eta Zerbitzu Orokorretako Sailburuordetza / Herritarrak Hartzeko eta Administrazioa Berritzeko eta Hobetzeko Zuzendaritza
 • Estandar irekiak bultzatu
  Proiektua
  Gobernantza Publikoa eta Autogobernua / Administrazioko eta Zerbitzu Orokorretako Sailburuordetza / Herritarrak Hartzeko eta Administrazioa Berritzeko eta Hobetzeko Zuzendaritza
 • Gobernuaren informazio eta sistemen segurtasuna optimizatu eta hobetu
  Proiektua
  Gobernantza Publikoa eta Autogobernua / Administrazioko eta Zerbitzu Orokorretako Sailburuordetza / Herritarrak Hartzeko eta Administrazioa Berritzeko eta Hobetzeko Zuzendaritza
 • EJIE/administrazioaren sare korporatiboaren datacenter-a berritu
  Proiektua
  Gobernantza Publikoa eta Autogobernua / Administrazioko eta Zerbitzu Orokorretako Sailburuordetza / Herritarrak Hartzeko eta Administrazioa Berritzeko eta Hobetzeko Zuzendaritza
 • Euskadiko Datu Espazialen azpiegitura -GIS sistemak- abian jartzea
  Proiektua
  Gobernantza Publikoa eta Autogobernua / Lurralde Plangintzaren Sailburuordetza / Herritarrak Hartzeko eta Administrazioa Berritzeko eta Hobetzeko Zuzendaritza
 • EIZU: Langileen Kudeaketa Bateratuaren (LKB) bilakaera teknologikoa
  Proiektua
  Gobernantza Publikoa eta Autogobernua / Erakunde Harremanetarako Sailburuordetza / Herritarrak Hartzeko eta Administrazioa Berritzeko eta Hobetzeko Zuzendaritza
 • Egungo Langileen Kudeaketa Bateratua (LKB) aldatzeko proiektua, teknologia aurreratuagoa izan dezan
  Proiektua
  Gobernantza Publikoa eta Autogobernua / Erakunde Harremanetarako Sailburuordetza / Herritarrak Hartzeko eta Administrazioa Berritzeko eta Hobetzeko Zuzendaritza
 • Konekta Zaitez ekimena
  Proiektua
  Gobernantza Publikoa eta Autogobernua / Administrazioko eta Zerbitzu Orokorretako Sailburuordetza / Herritarrak Hartzeko eta Administrazioa Berritzeko eta Hobetzeko Zuzendaritza
 • KZ Banda Zabala proiektuaren helburua da Banda Zabala sustatzea.
  Proiektua
  Gobernantza Publikoa eta Autogobernua / Administrazioko eta Zerbitzu Orokorretako Sailburuordetza / Herritarrak Hartzeko eta Administrazioa Berritzeko eta Hobetzeko Zuzendaritza
 • KZgunea telezentroen ekimena
  Proiektua
  Gobernantza Publikoa eta Autogobernua / Administrazioko eta Zerbitzu Orokorretako Sailburuordetza / Herritarrak Hartzeko eta Administrazioa Berritzeko eta Hobetzeko Zuzendaritza
 • Euskal administrazioen Ordainketa-pasabidea kudeatzeko sistema deszentralizatu bat ezarri eta garatzea. Sistema horrek honako egiteko hauek izan beharko ditu (Sistemaren estatistikak ateratzea, ordainketen jarraipena, ...)
  Proiektua
  Gobernantza Publikoa eta Autogobernua / Erakunde Harremanetarako Sailburuordetza / Herritarrak Hartzeko eta Administrazioa Berritzeko eta Hobetzeko Zuzendaritza
 • Software Askea/Librea euskal Administrazio Publikoan garatzeko eta bultzatzeko proiektua.
  Proiektua
  Gobernantza Publikoa eta Autogobernua / Administrazioko eta Zerbitzu Orokorretako Sailburuordetza / Herritarrak Hartzeko eta Administrazioa Berritzeko eta Hobetzeko Zuzendaritza
 • Proiektua
  Gobernantza Publikoa eta Autogobernua / Erakunde Harremanetarako Sailburuordetza / Herritarrak Hartzeko eta Administrazioa Berritzeko eta Hobetzeko Zuzendaritza
 • Proiektua
  Gobernantza Publikoa eta Autogobernua / Erakunde Harremanetarako Sailburuordetza / Herritarrak Hartzeko eta Administrazioa Berritzeko eta Hobetzeko Zuzendaritza
 • Eusko Jaurlaritzaren Telekomunikazio-zerbitzuen estrategia zehaztu
  Proiektua
  Gobernantza Publikoa eta Autogobernua / Administrazioko eta Zerbitzu Orokorretako Sailburuordetza / Herritarrak Hartzeko eta Administrazioa Berritzeko eta Hobetzeko Zuzendaritza
 • Emaitzak hirugarrenen eskura jartzeko mekanismoak eta irizpideak ezartzen ditu proiektuak, prozesuari nahiz emaitzei dagokienez
  Proiektua
  Gobernantza Publikoa eta Autogobernua / Erakunde Harremanetarako Sailburuordetza / Herritarrak Hartzeko eta Administrazioa Berritzeko eta Hobetzeko Zuzendaritza
 • Proiektua
  Gobernantza Publikoa eta Autogobernua / Erakunde Harremanetarako Sailburuordetza / Herritarrak Hartzeko eta Administrazioa Berritzeko eta Hobetzeko Zuzendaritza
 • Proiektua
  Gobernantza Publikoa eta Autogobernua / Erakunde Harremanetarako Sailburuordetza / Herritarrak Hartzeko eta Administrazioa Berritzeko eta Hobetzeko Zuzendaritza
 • Proiektua
  Gobernantza Publikoa eta Autogobernua / Erakunde Harremanetarako Sailburuordetza / Herritarrak Hartzeko eta Administrazioa Berritzeko eta Hobetzeko Zuzendaritza
 • Proiektua
  Gobernantza Publikoa eta Autogobernua / Erakunde Harremanetarako Sailburuordetza / Herritarrak Hartzeko eta Administrazioa Berritzeko eta Hobetzeko Zuzendaritza
 • Proiektua
  Gobernantza Publikoa eta Autogobernua / Erakunde Harremanetarako Sailburuordetza / Herritarrak Hartzeko eta Administrazioa Berritzeko eta Hobetzeko Zuzendaritza
 • Proiektua
  Gobernantza Publikoa eta Autogobernua / Erakunde Harremanetarako Sailburuordetza / Herritarrak Hartzeko eta Administrazioa Berritzeko eta Hobetzeko Zuzendaritza
 • Proiektua
  Gobernantza Publikoa eta Autogobernua / Erakunde Harremanetarako Sailburuordetza / Herritarrak Hartzeko eta Administrazioa Berritzeko eta Hobetzeko Zuzendaritza
245 emaitza.