Eusko Jaurlaritza

Planak eta proiektuak

Planen eta proiektuen emaitzak mugatu ditzakezu:

Planak eta proiektuak mugatu

RSS Bilaketa honetara RSS harpidetza | Zer da RSS?

Internet(contenidos.inter)
255 emaitza.   Jarduera esanguratsua, Gobernu-plana, Sail-plana, Lege-proiektua, Proiektua, Plana
 • Erakunde hauetan: Gobernantza Publikoa eta Autogobernua
 • Xedapen orokorrak egiteko prozedura erreformatzeko legearen proiektuageneral
  Proiektua
  Aribidean (2018/01/01 - 2020/01/01)
  Gobernantza Publikoa eta Autogobernua / Erakunde Harremanetarako Sailburuordetza / Herritarrak Hartzeko eta Zerbitzu Digitaletako Zuzendaritza
 • Ekonomiari eta aurrekontuei lotutako plangintzak ezinbestean eman izan behar ditu emaitzak eta eragina herritarren beharrizanetan, plangintza estrategiko adimentsuaren helburuak ezartzeko oinarriak baitira azken beharrizan hauek
  Proiektua
  Aribidean (2018/01/01 - 2020/12/31)
  Gobernantza Publikoa eta Autogobernua / Erakunde Harremanetarako Sailburuordetza / Herritarrak Hartzeko eta Zerbitzu Digitaletako Zuzendaritza
 • Ezinbestean, EAEko Administrazio Orokorraren eta haren administrazio instituzionalaren plangintzaren kultura sustatu behar da eta plangintzarako sistema estrategiko bat ezarri eta instituzionalizatu behar da, kudeaketa-metodologia horren bidez, herritarren parte-hartzearekin, diagnostiko bateratua ezarri daitekeelako eta, ondorioz, lehentasunezkoak diren helburuak ezarri daitezkeelako, helburuak betetzeko estrategi bat eratuz.
  Proiektua
  Aribidean (2018/01/01 - 2018/12/31)
  Gobernantza Publikoa eta Autogobernua / Erakunde Harremanetarako Sailburuordetza / Herritarrak Hartzeko eta Zerbitzu Digitaletako Zuzendaritza
 • Administrazio Orokorreko eta haren erakunde autonomoetako Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Plana betearaztea
  Proiektua
  Aribidean (2018/01/01 - 2020/01/01)
  Gobernantza Publikoa eta Autogobernua / Erakunde Harremanetarako Sailburuordetza / Herritarrak Hartzeko eta Zerbitzu Digitaletako Zuzendaritza
 • Euskal Autonomia Erkidegoko administrazio orokorreko enplegu plana egitea eta abian jartzea
  Proiektua
  Aribidean (2018/01/01 - 2020/01/01)
  Gobernantza Publikoa eta Autogobernua / Erakunde Harremanetarako Sailburuordetza / Herritarrak Hartzeko eta Zerbitzu Digitaletako Zuzendaritza
 • Euskal enplegu publikoari buruzko lege-proiektua
  Proiektua
  Aribidean (2018/01/01 - 2020/01/01)
  Gobernantza Publikoa eta Autogobernua / Erakunde Harremanetarako Sailburuordetza / Herritarrak Hartzeko eta Zerbitzu Digitaletako Zuzendaritza
 • LPZ egokitzea administrazio modernora egokitzeko
  Proiektua
  Aribidean (2017/12/01 - 2020/01/01)
  Gobernantza Publikoa eta Autogobernua / Erakunde Harremanetarako Sailburuordetza / Herritarrak Hartzeko eta Zerbitzu Digitaletako Zuzendaritza
 • Aurrerabide kudeaketa publiko aurreratuaren eredua finkatzea
  Proiektua
  Aribidean (2017/10/02 - 2019/03/29)
  Gobernantza Publikoa eta Autogobernua / Funtzio Publikoaren Sailburuordetza
 • Zerbitzu Elektronikoen Kudeaketa Ereduak ordenatu eta sistematizatu egiten ditu egin beharreko jarduerak, bai zerbitzuak digitalizatzeko bai digitalizatuta dauden zerbitzuak kudeatzeko. Proiektu honetan eredu horren funtzionamendua berrikusi, eguneratu eta finkatu nahi da, bai antolaketari, bai funtzionamenduari dagokienez.
  Proiektua
  Aribidean (2017/06/12 - 2020/12/31)
  Gobernantza Publikoa eta Autogobernua / Erakunde Harremanetarako Sailburuordetza / Herritarrak Hartzeko eta Zerbitzu Digitaletako Zuzendaritza
 • Zenbait arrazoi daude esku-hartze publikoak ebaluatzeko: alde batetik, gizarteak informazioa eta gardentasuna eskatzen ditu; bestetik, baliabideak optimizatu behar dira, eta, azkenik, administrazioaren kudeaketak emaitzak lortzea eta zerbitzu publikoak hobetzea bilatu behar du. Ebaluazioaren xedea da erabakitzaile eta kudeatzaile publikoentzat eta herritarrentzat erabilgarria izatea, gizartearen beharrizan konplexuei noraino erantzuten ari zaien edo ez zaien ezagutzeko
  Proiektua
  Aribidean (2017/06/05 - 2020/12/31)
  Gobernantza Publikoa eta Autogobernua / Erakunde Harremanetarako Sailburuordetza / Herritarrak Hartzeko eta Zerbitzu Digitaletako Zuzendaritza
 • Alde batetik, profesinoalen artean ikaskuntza partekaturako, lankidetzako lanerako eta sareko antolakuntza eta berrikuntzarako lankidetza-guneak finkatu eta zabaldu asmoa du proiektu honek, etengabeko hobekuntza eta berrikuntza bultzatzeari begira. Beste alde batetik, zerbitzu publikoetan herritarren ikuspegia sartu nahi du , zerbitzu publikoen eta PEGIP honen berrikuntza-proiektuen diseinu, ejekuzio eta ebaluaketan hala edo nola parte harraraziz.
  Proiektua
  Aribidean (2017/06/01 - 2020/12/31)
  Gobernantza Publikoa eta Autogobernua / Erakunde Harremanetarako Sailburuordetza / Herritarrak Hartzeko eta Zerbitzu Digitaletako Zuzendaritza
 • Proiektu honek zerbitzu elektronikoen erabilgarritasuna eta irisgarritasuna hobetzea bilatzen du, lengoaia sinplifikatuz, interfaze informatikoak eta administrazio-inprimakiak estandarizatuz eta zerbitzu elektronikoen eboluzio teknologiko eta funtzionala bultzatuz.
  Proiektua
  Aribidean (2017/05/25 - 2020/12/31)
  Gobernantza Publikoa eta Autogobernua / Erakunde Harremanetarako Sailburuordetza / Herritarrak Hartzeko eta Zerbitzu Digitaletako Zuzendaritza
 • Herritarren Karpeta sortu eta garatu nahi da, herritarrei zerbitzu hobea emateko eta maila guztietako administrazioen artean (estatu, autonomia, foru eta tokikoak) komunikazioak hobetzeko.
  Proiektua
  Aribidean (2017/05/05 - 2020/12/31)
  Gobernantza Publikoa eta Autogobernua / Erakunde Harremanetarako Sailburuordetza / Herritarrak Hartzeko eta Zerbitzu Digitaletako Zuzendaritza
 • Lege-proiektua
  Jaurlaritzaren Lehendakaritza
 • Gardentasunaren eta herritarren parte-hartzearen arloan arauketa autonomikoa edukitzea. Erakundeek horren alde eginda, bermatuko da informazio publikoa herritarren artean zabaldu dela eta herritarrek erabili dutela, eta ulergarria, argia, irisgarria eta egiazkoa dela. Administrazioaren eta herritarren arteko noranzko biko harremana ere sustatuko da, batetik, herritarren parte hartzeko eskubidea norainokoa den eta zein eduki dituen zehaztuta, eta, bestetik, eskubide hori baliatzeko eskura dauden
  Proiektua
  Bukatuta (2017/01/02 - 2018/03/22)
  Gobernantza Publikoa eta Autogobernua / Erakunde Harremanetarako Sailburuordetza / Herritarrak Hartzeko eta Zerbitzu Digitaletako Zuzendaritza
 • Proiektua
  Aribidean (2017/01/01 - 2020/12/31)
  Gobernantza Publikoa eta Autogobernua / Erakunde Harremanetarako Sailburuordetza / Herritarrak Hartzeko eta Zerbitzu Digitaletako Zuzendaritza
 • Proiektua
  Aribidean (2017/01/01 - 2020/12/31)
  Gobernantza Publikoa eta Autogobernua / Erakunde Harremanetarako Sailburuordetza / Herritarrak Hartzeko eta Zerbitzu Digitaletako Zuzendaritza
 • Administrazioarteko izapidetze-ekimenak abiarazteko, administrazio elektronikorako oinarrizko irtenbide teknologikoak baliatzeko, nahiz urriaren 1eko 40/2015 Legea, sektore publikoaren araubide juridikoarena, eta urriaren 1eko 39/2015 Legea, Herri Administrazioen Administrazio Prozedura Erkideari buruzkoa, benetan betetzea lortzeko, estatu mailan eta Euskal Autonomia Erkidegoaren mailan administrazio guztietatik esku hartzen duten agenteen lankidetza behar da, ekimen komunak interpretatu eta gar
  Proiektua
  Aribidean (2017/01/01 - 2020/12/31)
  Gobernantza Publikoa eta Autogobernua / Erakunde Harremanetarako Sailburuordetza / Herritarrak Hartzeko eta Zerbitzu Digitaletako Zuzendaritza
 • Proiektu honen helburua Eusko Jaurlaritzaren Herritarrekiko Elkarrekintza Eredua garatu eta hobetzea da, osoko ikuspegiarekin, Eusko jaurlaritzako sailek eskaintzen dituzten herritarrekiko elkarrekintza zerbitzu guztiak egun dauden kanalen bidez (aurrez aurre, telefonoz eta Internetez) kudeatu eta koordinatzeko balio dezan.
  Proiektua
  Aribidean (2017/01/01 - 2020/12/31)
  Gobernantza Publikoa eta Autogobernua / Erakunde Harremanetarako Sailburuordetza / Herritarrak Hartzeko eta Zerbitzu Digitaletako Zuzendaritza
 • Bi jarduera-lerro identifikatu dira, Eusko Jaurlaritzaren datu publikoak irekitzeko politika gidatu behar dutenak datozen urteetan: Datuak askatzea datuak ustiatzeko ahalmen handia duten sektoreetan (osasuna, hezkuntza, industria etab.) eta datuen askapena herritarrei bideratutako zerbitzu publikoen eskaintza hobetzeari lotzea, datu publikoen arduradunek datuak irekitzeko politiken erabilgarritasuna eta onura errazago ulertzea ere lortuz
  Proiektua
  Aribidean (2017/01/01 - 2020/12/31)
  Gobernantza Publikoa eta Autogobernua / Erakunde Harremanetarako Sailburuordetza / Herritarrak Hartzeko eta Zerbitzu Digitaletako Zuzendaritza
255 emaitza.