Eusko Jaurlaritza

Planak eta proiektuak

Planen eta proiektuen emaitzak mugatu ditzakezu:

Planak eta proiektuak mugatu

RSS Bilaketa honetara RSS harpidetza | Zer da RSS?

Internet(contenidos.inter)
255 emaitza.
  Jarduera esanguratsua, Plana, Proiektua, Gobernu-plana, Sail-plana, Lege-proiektua
 • Proiektua
  Gobernantza Publikoa eta Autogobernua / Erakunde Harremanetarako Sailburuordetza / Herritarrak Hartzeko eta Zerbitzu Digitaletako Zuzendaritza
 • Proiektua
  Gobernantza Publikoa eta Autogobernua / Erakunde Harremanetarako Sailburuordetza / Herritarrak Hartzeko eta Zerbitzu Digitaletako Zuzendaritza
 • Proiektua
  Gobernantza Publikoa eta Autogobernua / Erakunde Harremanetarako Sailburuordetza / Herritarrak Hartzeko eta Zerbitzu Digitaletako Zuzendaritza
 • Konekta Zaitez ekimena
  Proiektua
  Gobernantza Publikoa eta Autogobernua / Administrazioko eta Zerbitzu Orokorretako Sailburuordetza / Herritarrak Hartzeko eta Zerbitzu Digitaletako Zuzendaritza
 • KZ Banda Zabala proiektuaren helburua da Banda Zabala sustatzea.
  Proiektua
  Gobernantza Publikoa eta Autogobernua / Administrazioko eta Zerbitzu Orokorretako Sailburuordetza / Herritarrak Hartzeko eta Zerbitzu Digitaletako Zuzendaritza
 • Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoak IT zerbitzuen hornitzaileekin duen harreman-eredua zehaztu, diseinatu eta ezarri
  Proiektua
  Gobernantza Publikoa eta Autogobernua / Administrazioko eta Zerbitzu Orokorretako Sailburuordetza / Herritarrak Hartzeko eta Zerbitzu Digitaletako Zuzendaritza
 • Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren IT Gobernu-eredua zehaztu, diseinatu eta ezarri
  Proiektua
  Gobernantza Publikoa eta Autogobernua / Administrazioko eta Zerbitzu Orokorretako Sailburuordetza / Herritarrak Hartzeko eta Zerbitzu Digitaletako Zuzendaritza
 • Kzguneak telezentroen euskal sare-publikoaren bilakaera
  Proiektua
  Gobernantza Publikoa eta Autogobernua / Administrazioko eta Zerbitzu Orokorretako Sailburuordetza / Herritarrak Hartzeko eta Zerbitzu Digitaletako Zuzendaritza
 • KZgunea telezentroen ekimena
  Proiektua
  Gobernantza Publikoa eta Autogobernua / Administrazioko eta Zerbitzu Orokorretako Sailburuordetza / Herritarrak Hartzeko eta Zerbitzu Digitaletako Zuzendaritza
 • Cloud Computing
  Proiektua
  Gobernantza Publikoa eta Autogobernua / Administrazioko eta Zerbitzu Orokorretako Sailburuordetza / Herritarrak Hartzeko eta Zerbitzu Digitaletako Zuzendaritza
 • Estandar irekiak bultzatu
  Proiektua
  Gobernantza Publikoa eta Autogobernua / Administrazioko eta Zerbitzu Orokorretako Sailburuordetza / Herritarrak Hartzeko eta Zerbitzu Digitaletako Zuzendaritza
 • Eusko Jaurlaritzaren Telekomunikazio-zerbitzuen estrategia zehaztu
  Proiektua
  Gobernantza Publikoa eta Autogobernua / Administrazioko eta Zerbitzu Orokorretako Sailburuordetza / Herritarrak Hartzeko eta Zerbitzu Digitaletako Zuzendaritza
 • Software Askea/Librea euskal Administrazio Publikoan garatzeko eta bultzatzeko proiektua.
  Proiektua
  Gobernantza Publikoa eta Autogobernua / Administrazioko eta Zerbitzu Orokorretako Sailburuordetza / Herritarrak Hartzeko eta Zerbitzu Digitaletako Zuzendaritza
 • EJIE/administrazioaren sare korporatiboaren datacenter-a berritu
  Proiektua
  Gobernantza Publikoa eta Autogobernua / Administrazioko eta Zerbitzu Orokorretako Sailburuordetza / Herritarrak Hartzeko eta Zerbitzu Digitaletako Zuzendaritza
 • Kontratazio publikoa Euskadin
  Proiektua
  Gobernantza Publikoa eta Autogobernua / Administrazioko eta Zerbitzu Orokorretako Sailburuordetza / Herritarrak Hartzeko eta Zerbitzu Digitaletako Zuzendaritza
 • EIZU: Langileen Kudeaketa Bateratuaren (LKB) bilakaera teknologikoa
  Proiektua
  Gobernantza Publikoa eta Autogobernua / Erakunde Harremanetarako Sailburuordetza / Herritarrak Hartzeko eta Zerbitzu Digitaletako Zuzendaritza
 • Egungo Langileen Kudeaketa Bateratua (LKB) aldatzeko proiektua, teknologia aurreratuagoa izan dezan
  Proiektua
  Gobernantza Publikoa eta Autogobernua / Erakunde Harremanetarako Sailburuordetza / Herritarrak Hartzeko eta Zerbitzu Digitaletako Zuzendaritza
 • Eusko Jaurlaritzako faktura elektronikoaren (e-Faktura) proiektua
  Proiektua
  Gobernantza Publikoa eta Autogobernua / Ekonomia eta Ogasun Sailburua / Herritarrak Hartzeko eta Zerbitzu Digitaletako Zuzendaritza
 • Eusko Jaurlaritzako ekonomia- eta finantza-sistemen bilakaera
  Proiektua
  Gobernantza Publikoa eta Autogobernua / Ekonomia, Finantza eta Aurrekontu Sailburuordetza / Herritarrak Hartzeko eta Zerbitzu Digitaletako Zuzendaritza
 • Lanpostuen profilak Administrazio Elektronikoaren eskakizunei egokitu
  Proiektua
  Gobernantza Publikoa eta Autogobernua / Erakunde Harremanetarako Sailburuordetza / Herritarrak Hartzeko eta Zerbitzu Digitaletako Zuzendaritza
 • Zeharkako antolakuntza-egitura bat zehaztu eta ezarri, Administrazio Elektronikoari eusteko
  Proiektua
  Gobernantza Publikoa eta Autogobernua / Erakunde Harremanetarako Sailburuordetza / Herritarrak Hartzeko eta Zerbitzu Digitaletako Zuzendaritza
 • Zuzendari Publiko Profesionalaren figura aztertu
  Proiektua
  Gobernantza Publikoa eta Autogobernua / Erakunde Harremanetarako Sailburuordetza / Herritarrak Hartzeko eta Zerbitzu Digitaletako Zuzendaritza
 • Eusko Jaurlaritzaren Antolakuntza Gidaliburua egitea
  Proiektua
  Gobernantza Publikoa eta Autogobernua / Erakunde Harremanetarako Sailburuordetza / Herritarrak Hartzeko eta Zerbitzu Digitaletako Zuzendaritza
 • Proiektuak beste Administrazio Publiko batzuekin lankidetzan jarduteko mekanismoak zehaztuko ditu. Horren bidez, esperientziak, datuak, metodologiak, joerak eta abar partekatuko dira
  Proiektua
  Gobernantza Publikoa eta Autogobernua / Erakunde Harremanetarako Sailburuordetza / Herritarrak Hartzeko eta Zerbitzu Digitaletako Zuzendaritza
 • Emaitzak hirugarrenen eskura jartzeko mekanismoak eta irizpideak ezartzen ditu proiektuak, prozesuari nahiz emaitzei dagokienez
  Proiektua
  Gobernantza Publikoa eta Autogobernua / Erakunde Harremanetarako Sailburuordetza / Herritarrak Hartzeko eta Zerbitzu Digitaletako Zuzendaritza
 • Plan estrategikoen ebaluazioa egiteko behar diren elementu guztiak finkatuko ditu proiektuak
  Proiektua
  Gobernantza Publikoa eta Autogobernua / IVAPeko Zuzendaritza / Herritarrak Hartzeko eta Zerbitzu Digitaletako Zuzendaritza
 • Estrategikotzat edo garrantzi berezikotzat jotzen diren ebaluazioen kasuan, batera finantzatzeko eta tutoretza egiteko mekanismoak finkatuko ditu proiektuak
  Proiektua
  Gobernantza Publikoa eta Autogobernua / Lehendakaritzaren Idazkaritza Nagusia / Herritarrak Hartzeko eta Zerbitzu Digitaletako Zuzendaritza
 • Proiektuak esparru metodologiko erkidea ezarriko du, EAEko Administrazioan ebaluatze-jarduera erraztuko duten teknikak, baliabideak eta tresnak eskaintzeko
  Proiektua
  Gobernantza Publikoa eta Autogobernua / Lehendakaritzaren Idazkaritza Nagusia / Herritarrak Hartzeko eta Zerbitzu Digitaletako Zuzendaritza
 • Proiektua web-ingurune batean gauzatuko da, non argitaratuko den Eusko Jaurlaritzak eta Erakunde Autonomoek egindako ebaluazioei buruzko informazioa
  Proiektua
  Gobernantza Publikoa eta Autogobernua / Erakunde Harremanetarako Sailburuordetza / Herritarrak Hartzeko eta Zerbitzu Digitaletako Zuzendaritza
 • Eusko Jaurlaritzaren Evalua Sarea dinamizatu eta indartu
  Proiektua
  Gobernantza Publikoa eta Autogobernua / Erakunde Harremanetarako Sailburuordetza / Herritarrak Hartzeko eta Zerbitzu Digitaletako Zuzendaritza
 • Proiektuaren asmoa da politika publikoen ebaluazioaren alorrean, urte askotako trebakuntza-estrategia egonkor eta orotarikoa finkatu eta burutzea
  Proiektua
  Gobernantza Publikoa eta Autogobernua / IVAPeko Zuzendaritza / Herritarrak Hartzeko eta Zerbitzu Digitaletako Zuzendaritza
 • Proiektuaren asmoa zera da: politika publikoaren ebaluazioaren alorrean, antolakunde osoa kontzientziatu eta parte bihurtuko duten ekintzak planifikatu eta burutzea
  Proiektua
  Gobernantza Publikoa eta Autogobernua / IVAPeko Zuzendaritza / Herritarrak Hartzeko eta Zerbitzu Digitaletako Zuzendaritza
 • Ekimena zera da: “enpresen harretarako leihatila bat” ezartzeko bideragarritasun-plana egitea.
  Proiektua
  Gobernantza Publikoa eta Autogobernua / Erakunde Harremanetarako Sailburuordetza / Herritarrak Hartzeko eta Zerbitzu Digitaletako Zuzendaritza
 • Lehen fasean, Sailen eta Herritarren Arretaren arteko harremana sendoa izateko behar diren oinarriak sortzera bideratu da ahalegina, gero Eusko Jaurlaritzako beste erakunde batzuetara zabaltzekotan.
  Proiektua
  Gobernantza Publikoa eta Autogobernua / Erakunde Harremanetarako Sailburuordetza / Herritarrak Hartzeko eta Zerbitzu Digitaletako Zuzendaritza
 • Herritarrei Arreta emateko Zuzendaritzaren premisetako bat da Herritarren Arretari Kalitatea eranstea, eta, horretarako, zerbitzu-karta bat egiten ari da.
  Proiektua
  Gobernantza Publikoa eta Autogobernua / Erakunde Harremanetarako Sailburuordetza / Herritarrak Hartzeko eta Zerbitzu Digitaletako Zuzendaritza
 • Sailen eta Herritarren Arretaren arteko harreman-eredu horri laguntzeko, beharrezkoa da aldaketakudeatzeko plan bat egitea, bertan informazio eta komunikazio ekintzak jasotzeko, batez ere.
  Proiektua
  Gobernantza Publikoa eta Autogobernua / Erakunde Harremanetarako Sailburuordetza / Herritarrak Hartzeko eta Zerbitzu Digitaletako Zuzendaritza
 • Herritarren Arretaren helburuetako bat da beste bide batzuetatik eskura daitezkeen zerbitzu gehiago izatea.
  Proiektua
  Gobernantza Publikoa eta Autogobernua / Erakunde Harremanetarako Sailburuordetza / Herritarrak Hartzeko eta Zerbitzu Digitaletako Zuzendaritza
 • Sailen eta Herritarren Arretaren arteko harreman-eredua birdefinitu nahi du proiektuak, herritarrei zerbitzu hobea eskaintzeko.
  Proiektua
  Gobernantza Publikoa eta Autogobernua / Erakunde Harremanetarako Sailburuordetza / Herritarrak Hartzeko eta Zerbitzu Digitaletako Zuzendaritza
 • Eusko Jaurlaritzari balio erantsi handiagoa emango dion eta gaur egungo gobernuaren estrategiarekin bat etorriko den Intranet bat sortzea.
  Proiektua
  Gobernantza Publikoa eta Autogobernua / Erakunde Harremanetarako Sailburuordetza / Herritarrak Hartzeko eta Zerbitzu Digitaletako Zuzendaritza
 • Interneten egoteko eredua finkatzerakoan, indarra jarri nahi da Euskadi.net-eko atari guztiak berriroantolatzean, atariei eusteko antolakuntza-eskema berrikustean (...).
  Proiektua
  Gobernantza Publikoa eta Autogobernua / Erakunde Harremanetarako Sailburuordetza / Herritarrak Hartzeko eta Zerbitzu Digitaletako Zuzendaritza
 • Eusko Jaurlaritzaren Egoitza Berria sortu, honela definituta: herritarren eskura jartzen diren informazio eta zerbitzu elektroniko guztietarako sarbidea izango den helbide elektronikoa.
  Proiektua
  Gobernantza Publikoa eta Autogobernua / Erakunde Harremanetarako Sailburuordetza / Herritarrak Hartzeko eta Zerbitzu Digitaletako Zuzendaritza
 • Teknologiaren bilakaeraren eta hobekuntzaren bidez, herritarren interakzioaren kudeaketa hobetzea da Zuzenean proiektuaren eginkizuna.
  Proiektua
  Gobernantza Publikoa eta Autogobernua / Erakunde Harremanetarako Sailburuordetza / Herritarrak Hartzeko eta Zerbitzu Digitaletako Zuzendaritza
 • Finantza-erakundeekin atebideak egiteko proiektuaren asmoa zera da: PLATEA eta Finantzaerakundeen artean elkarreragingarritasuneko zerbitzu-kopurua handitzea
  Proiektua
  Gobernantza Publikoa eta Autogobernua / Erakunde Harremanetarako Sailburuordetza / Herritarrak Hartzeko eta Zerbitzu Digitaletako Zuzendaritza
 • Interneten PLATEAri eusten dioten tresna guztien eta, azken batean, esparru teknologiko osoaren bilakaera funtzional eta teknikoa izan nahi du proiektu honek.
  Proiektua
  Gobernantza Publikoa eta Autogobernua / Erakunde Harremanetarako Sailburuordetza / Herritarrak Hartzeko eta Zerbitzu Digitaletako Zuzendaritza
 • Dokusiren esku utzitako edukiak denboran egoki zaindu eta kontserbatuko direla ziurtatuko duten mekanismoak aztertu, diseinatu eta garatzea da proiektu honen helburua.
  Proiektua
  Gobernantza Publikoa eta Autogobernua / Erakunde Harremanetarako Sailburuordetza / Herritarrak Hartzeko eta Zerbitzu Digitaletako Zuzendaritza
 • Administrazio izapideetan, papera haren baliokide elektronikoekin ordeztea ahalbidetuko duten bideak aztertu, diseinatu eta garatzea da proiektu honen eginkizuna.
  Proiektua
  Gobernantza Publikoa eta Autogobernua / Erakunde Harremanetarako Sailburuordetza / Herritarrak Hartzeko eta Zerbitzu Digitaletako Zuzendaritza
 • Proiektu honetan, Dokusiren etengabeko bilakaera eta hobekuntza prozesuan antzeman daitezkeen hobekuntza teknikoak aztertu eta garatuko dira.
  Proiektua
  Gobernantza Publikoa eta Autogobernua / Erakunde Harremanetarako Sailburuordetza / Herritarrak Hartzeko eta Zerbitzu Digitaletako Zuzendaritza
 • Dokusiren bilakaera funtzionalean hainbat azpi‐proiektu daude, eta horien eginkizun orokorra da Dokusik eskaintzen dituen funtzionalitateak hobetu eta garatzea.
  Proiektua
  Gobernantza Publikoa eta Autogobernua / Erakunde Harremanetarako Sailburuordetza / Herritarrak Hartzeko eta Zerbitzu Digitaletako Zuzendaritza
 • Proiektu honen eginkizuna zera da: Eusko Jaurlaritzaren Administrazio Elektronikoko Plataformaren (PLATEA) bilakaera eta hobekuntza, azpiegitura gisa eskaintzen duen erabilgarritasunari eta funtzionaltasunari dagokionez
  Proiektua
  Gobernantza Publikoa eta Autogobernua / Erakunde Harremanetarako Sailburuordetza / Herritarrak Hartzeko eta Zerbitzu Digitaletako Zuzendaritza
 • Proiektuaren eginkizuna da, alde batetik, Platea Izapidetzea Azpiegituraren eguneratze teknologikoa eta, beste alde batetik, Sarrera/Irteerako Erregistroaren aplikazioaren bilakaera teknologikoa.
  Proiektua
  Gobernantza Publikoa eta Autogobernua / Erakunde Harremanetarako Sailburuordetza / Herritarrak Hartzeko eta Zerbitzu Digitaletako Zuzendaritza
255 emaitza.