Laguntzen eta diru-laguntzen prozedura-familia digitalizatzeko proiektua.

Erakunde:
Gobernantza Publikoa eta Autogobernua
Organoa:
Herritarrak Hartzeko eta Administrazioa Berritzeko eta Hobetzeko Zuzendaritza
Egoera:
Proiektua aribidean

Helburuak

Estandar-tipo Laguntzen/diru-laguntzen digitalizazioaren analisia, diagnosia, diseinua eta garapena.


Analisiaren ardatzak:

 • Laguntza eta lehia mota (konkurtsokoa-ez konkurtsokoa, norgehiagokakoa eta ondoz ondokoa).
 • Ordainketa kopurua (ordainketa bat edo batzuk).
 • Organo kudeatzailea (saila edo beste erakunde bat).
 • Onuradunak/eskatzaileak.

Atxikitzen zaion plana

Administrazio eta Gobernu Elektronikoari buruzko Plan Estrategikoa - PEAGE

Eremua

Euskal Autonomia Erkidego­ko sailetako eta erakunde autonomoetako laguntzen eta diru-laguntzen prozeduren izapideen digitalizazioa:

I. Fasea:

 • Laguntzen eta diru-laguntzen tipologiaren azterketa.
 • Espedienteen tramitazioaren ikerketa: flujograma espezifikoen estandarizazioa.
 • Azterlana egin ondoren sortutako beharren diseinua eta inplementazioa.
 • Kontabilitate-kudeaketa moduluaren azterketa, diseinua eta garapena.
 • Formularioen ereduak diseinatzea eta lantzea.
 • Laguntzen eta diru-laguntzen prozedurak digitalizatzeko jarraibideen elaborazioa.
 • Laguntzen prozeduren digitalizazioa:
  • Familia eta Komunitate Politikarako Zu­zendaritza: familia eta lana bateragarri egiteari buruzko prozedurak.
  • Garraio eta Herri Lan Sailburuordetza: zazpi prozedura.
  • Kultura Saila: lau prozedura.

II. Fasea:

 • “0 Garapena” soluzioaren azterketa eta garapena.
 • Espediente gutxiago duten laguntzen eta diru-laguntzen prozeduren digitalizazioa: 15 sail eta erakunde autonomo eta 150 prozedura inguru.

III. Fasea:

 •  Kopuru handiagoa duten laguntzen eta diru-laguntzen prozeduren digitalizazioa (urtean 1000 espediente baino gehiago dituztenak).

Parte-hartzaileak eta eragileak

 • Berrikuntzaren eta Administrazio Elektronikoaren Zuzendaritza
 • Herritarrei Arreta emateko Zuzendaritza
 • Informatika eta Telekomunikazio Zuzendaritza
 • Eusko Jaurlaritzaren Informatika Elkartea - EJIE
 • Kultura Saila
 • Familia eta Komunitate Politikarako Zuzendaritza
 • Etxebizitza, Herri Lan eta Garraio Saila
 • Kontrol Ekonomikoko Bulegoa
 • EAEko Sailak eta Erakunde Autonomiak

 

 

 

Proiektua burutzeko aurreikusi den epea

2008/01/09 - 2011/01/20

Burutu gabeko mugarri / produktuak

Fase Hasiera data Amaiera data Egoera
Digitalizazioaren jarraipena: dirulaguntzak eta bekak Hasita
Hedatze eta prestakuntza jarduerak Hasita

Lortutako mugarri / produktuak

Fase Hasiera data Amaiera data Egoera
Laguntza-tipologien azterketa funtzionala Amaituta
Diru-laguntzen izapidetzaren berariazko modulua Amaituta
Tramitación electrónica de las ayudas de concilición de la vida familiar y laboral Amaituta
Tramitación electrónica de las ayudas del sector del transporte Amaituta
Diru-laguntzen familiaren Kudeaketa Ekonomikoaren modulua Amaituta
Tramitación electrónica de cuatro procedimientos de ayudas del Departamento de Cultura Amaituta
Kultura Saileko diru-laguntzen negozioaren informatika garapena Amaituta

Azken aldaketako data: