[2.3.] - Esku-hartze Publikoak Ebaluatzeko Sistema ezartzea

Erakunde:
Gobernantza Publikoa eta Autogobernua
Organoa:
Herritarrak Hartzeko eta Administrazioa Berritzeko eta Hobetzeko Zuzendaritza
Egoera:
Proiektua aribidean

Helburuak

 1. Politika publikoen ebaluazioari lotutako lan-lerroak epe luzera mantentzeko antolaketa, egitura eta prozedura neurriak ezartzea
 2. Helburuen araberako kudeaketarako, plangintza hobetzeko eta ebaluaziorako behar diren prozedurak eta protokoloak, izapidetze elektronikoko plataforma komunean jasandakoak, ezartzea, lan-fluxuak eta erantzukizunak definituz
 3. Eusko Jaurlaritzaren plan estrategikoen ebaluazioa gauzatzea eta hobetzea, bai ebaluazioaren edukiari dagokionez, bai haien prozedurari dagokienez, eta ebaluazioa plangintza estrategikoan finkatzea aurrekontu- eta ekonomia-plangintzarekin. Ebaluazioa egitea erraztuko duten ereduak eta tresnak garatzea eta kontuak emateko ebaluazioak zabaltzeko kanalak sortzea
 4. Politika publikoen arloan ezagutzaren kudeaketa partekatua ezartzea eta politika publikoen ebaluazioan diharduten pertsonen lankidetza sareak sortzea ezagutzak, esperientziak eta proiektuak komunean jartzeko
 5. Ebaluazioaren kultura sustatzea: erakundea kontzientziatu eta engaiatzeko sentsibilizazio eta prestakuntza ekintzak bultzatzea, arduradun politikoei eta profesional publikoei zuzenduta
 6. Kudeaketa publikoko gaitasunak hobetzea: politika publikoak ebaluatzeko taldeak trebatzea, zeharkako autoikaskuntza eta prestakuntza egonkorreko prozesuen bidez.
 7. Lehenagoko ebaluazio-prozesuak balioetsi eta aintzatestea
 8. Politika publikoak ebaluatzeko jardunbide egokiak, metodologiaren, lankidetzaren eta abarren ikuspuntutik eredu izango direnak eta antolaketaren kulturan inpaktu handia izango dutenak betearaztea
 9. Gobernantza eta Berrikuntza Publikoko 2020 Plan Estrategikoaren ondorengo helburua
 10. Beste administrazio publikoekin batera lan egin eta koordinatzea arestian aipatu helburuak lortzeko ekimenetan
 11. Ebaluazioen berri ematea, bai barnean bai kanpoan, erabilgarri dauden kanalen bidez —bereziki, Internet bidez—

Atxikitzen zaion plana

Eremua

Proiektuaren xedea eta asmo orokorra zeharkako sistema korporatibo bat ezartzea da, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrean eta haren erakunde-administrazioan esku-hartze publikoak sistematikoki eta aldian behin ebaluatzeko, lankidetza ikuspegitik, gardentasunerako, kontuak emateko eta etengabeko hobekuntzarako tresna gisa, arau eta metodologia esparru komunaren pean ohiko ebaluazio arauturako prozedurak ezarriz, Eusko Jaurlaritzaren ekintza gizarte beharrizanetara egokitu dadin, politika publikoen eraginkortasuna eta herritarrek horien aurrean daukaten gogobetetasun-maila ezarriz.

Hauek dira helburu estrategikoak:

 1. Behar diren oinarriak eta ebaluatu ahal izateko baldintzak sortzea ebaluazioa politika publikoen programazio, plangintza eta ezarpen zikloan ohiko jarduera gisa txertatzeko
 2. Arau eta politika publikoen kalitatea (arauen inpaktuaren ebaluazioa) eta baliabide publikoak kudeatzeko efizientzia hobetzea, herritarrentzat eta komunitatearentzat balio publikoa sor dadin; hots, erantzun eraginkor eta erabilgarriak sortuz gizarte beharrizan eta eskaerentzat
 3. Arduradun politikoen eta administrazio publikoko profesionalen kudeatzeko gaitasunak hobetzea
 4. Parte-hartzea politika publikoen kudeaketan txertatzea sustatzea

Helburu operatiboak eta jarduera zehatzak jarduera-lerro hauetan zehazten dira:

 • Planifikazioaren eta ebaluazioaren kultura: sentsibilizazioa eta trebakuntza
 • Baldintzak ebaluaziorako: metodologia eta baliabideak
 • Ebaluazioaren praktika: politika publikoen ebaluazioak gauzatzea plangintza estrategikoaren eta aurrekontuaren eremuetan
 • Gardentasuna eta parte-hartzea ebaluazioan: prozesuak eta emaitzak komunikatu eta zabaltzea

Parte-hartzaileak eta eragileak

 • Herritarrak Hartzeko eta Administrazioa Berritzeko eta Hobetzeko Zuzendaritza
 • Erakunde Harremanetarako Sailburuordetza
 • Zerbitzu Zuzendaritza
 • Funtzio Publikoko Zuzendaritza
 • Koordinazio Zuzendaritza
 • Ekonomia eta Plangintza Zuzendaritza
 • Aurrekontu Zuzendaritza
 • Kontrol Ekonomikoko Bulegoa
 • EJIE
 • IVAP

Proiektua burutzeko aurreikusi den epea

2017/06/05 - 2020/12/31

Burutu gabeko mugarri / produktuak

Fase Hasiera data Amaiera data Egoera
Lankidetza taldearen eraketa (EJ, erak. auton. eta entitateak) Hasita
Azpiproiektuak gauzatzea Esku-hartze publikoak ebaluatzeko unitatea Hasita
Sarea azpiproiektuari eta Ebalua lankidetzarako espazioari ekitea Hasi gabe
Esku-hartze Publikoen Ebaluaziorako Ataria izeneko azpiproiektuari ekitea Hasi gabe
Esku-hartze Publikoen Ebaluazioaren Zeharkako Aldaketaren Kudeaketa izeneko azpiproiektuari ekitea Hasi gabe

Lortutako mugarri / produktuak

Fase Hasiera data Amaiera data Egoera
Proiektuaren abiaraztea, diseinua eta hasierako aldaketen kudeaketa Amaituta

Azken aldaketako data: