Esparru metodologiko erkidea Politika Publikoaren Ebaluazioan

Proiektua aribidean

Helburuak

 • 2011/12/31rako, Eusko Jaurlaritzaren eta beraren Erakunde Autonomoen Politika Publikoen Ebaluazio Gidaliburua izatea
 • 2012/12/31rako, adituen, jarduera egokien eta eskura dauden teknika hoberenen datu-basea izatea
 • 2013/12/31rako, proiektuaren gainerako baliabide eta tresnak izatea

Atxikitzen zaion plana

Berrikuntza Publikoaren Plana (BPP 2011-2013)

Eremua

Proiektuak esparru metodologiko erkidea ezarriko du, EAEko Administrazioan ebaluatze-jarduera erraztuko duten teknikak, baliabideak eta tresnak eskaintzeko, politika sektorialen berezitasunak kontuan hartuta: 

 • Politika Publikoen Ebaluazio Gidaliburua
 • Koaderno metodologiko sektorialak
 • Ebaluazio alorreko Vademecuma
 • Adierazle-multzoa
 • Eskura dauden teknika hoberenen bilduma
 • Jardunbide egokiak ebaluazioan
 • Adituen datu-basea

Legegintzaldia

IX. Legegintzaldia

Arduraduna

Erakunde:
 • Gobernantza Publikoa eta Autogobernua
 • Jaurlaritzaren Lehendakaritza
Órgano:
Koordinazio Zuzendaritza; Herritarrak Hartzeko eta Administrazioa Berritzeko eta Hobetzeko Zuzendaritza;

Parte-hartzaileak eta eragileak

Oro har, EAEko Administrazio Orokorreko Sail guztiak eta Erakunde Autonomo guztiak

Azken aldaketako data: 2011/01/11