Bizikidetasun Demokratikoa eta Indarkeria deslegitimatzea Planaren sailarteko batzordea bultzatzea eta koordinatzea

Erakunde:
Jaurlaritzaren Lehendakaritza
Organoa:
Giza Eskubide, Bizikidetza eta Lankidetzaren Idazkaritza Nagusia
Egoera:
Proiektua aribidean

Helburuak

Bizikidetasun Demokratikoa eta Indarkeria deslegitimatzea Planaren sailarteko batzordea bultzatzea eta koordinatzea

Atxikitzen zaion plana

Bizikidetasun demokratikoa eta indarkeria deslegitimatzea (2010-2011)

Parte-hartzaileak eta eragileak

Lehendakaritzaren Koordinatzerako zuzendaritza, Giza eskubideen zuzendaritza, Hezkuntza berriztatzeko zuzendaritza, Gazteriaren zuzendaritza, Terrorismoaren  biktimei laguntzeko zuzendaritza

Proiektua burutzeko aurreikusi den epea

2010/01/05 - 2011/01/31

Azken aldaketako data: