Bizikidetza demokratikorako giza eskubideak-prestakuntza ikastaroa

Erakunde:
Jaurlaritzaren Lehendakaritza
Organoa:
Giza Eskubide, Bizikidetza eta Lankidetzaren Idazkaritza Nagusia
Egoera:
Proiektua aribidean

Helburuak

Azken helburua honako hau da: Giza Eskubideak sustengatzen dituzten oinarrizko balioekiko atxikimendua gertatuko den gizarte lortzea, baita haiek defendatzeko ausardia ere lortzea edozein urraketaren aurrean, eskubideok gure izaera humanoa baldintzatzen baitute.

Atxikitzen zaion plana

Bizikidetasun demokratikoa eta indarkeria deslegitimatzea (2010-2011).

Parte-hartzaileak eta eragileak

Funtzionarioak eta honako hauetako langileak:

Administrazioak oro har

Foru Aldundiak

Udalak

Erakundeak:

GKEetako kideak

Hezkuntza formal eta ez-formaleko profesionalak

Hirugarren sektoreko profesionalak

Izendapen politikoa duten karguak

Gizarte erakundeetako eta GKEetako kideak

Proiektua burutzeko aurreikusi den epea

2011/01/26 - 2011/01/28

Azken aldaketako data: