2007-2012 Lurzoru kutsatuei buruzko plana

EAEko 2007-2012 lurzoru kutsatuei buruzko Planak Garapen Iraunkorraren Euskal Ingurumen Estrategian (2002-2020) eta Ingurumen Esparru Programan (2002-2006) ezarritako konpromisoetan du jatorria. Horrez gain, otsailaren 4ko lurzorua ez kutsatzeko eta kutsatutakoa garbitzeko 1/2005 LEGEAren agindua da. Lege horren 34. artikuluak, hain zuzen, plana kutsadurari aurre egiteko baliabideetariko bat dela ezartzen du.Pdf formatoko dokumentua:
2007-2012 Lurzoru kutsatuei buruzko plana (2,15 Mb)


Beste dokumentu batzuk:
Ingurumenaren gaineko eraginaren baterako ebaluazio-azterketa
Ingurumenaren gainean izango duen eraginari buruzko erreferentzia-dokumentua