Etxebizitzaren Birgaitzea


Jarduera eta Finantza-Laguntzak

  • Agindua, 2006ko abenduaren 29koa, Etxebizitza eta Gizarte Gaietako sailburuarena, etxebizitza birgaitzeko finantza-neurriei buruzkoa. (EHAA 17zk, 2007ko urtarrilak 25) Lege-testua irakurri (pdf, 407 kb)
    • Agindua, 2007ko martxoaren 8koa, Etxebizitza eta Gizarte Gaietako sailburuarena, etxebizitza birgaitzeko finantza-laguntzei buruzko 2006ko abenduaren 29ko Aginduko errakuntzak zuzentzen dituena.(EHAA 86zk, 2007ko maiatzak 7) Lege-testua (pdf, 68 kb)
  • 317/2002 Dekretua, abenduaren 30ekoa, ondare urbanizatu eta eraikia birgaitzeko jarduketa babestuei buruzkoa. (EHAA 249zk, 2002ko abenduak 31) Lege-testua irakurri (pdf, 215 kb)
    • Hutsen zuzenketa, ondoko Dekretuarena: "317/2002 Dekretua, abenduaren 30ekoa, ondare urbanizatu eta eraikia birgaitzeko jarduketa babestuei buruzkoa". (EHAA 69zk, 2003ko apirilak 7) Lege-testua irakurri (pdf, 79 kb)

Birgaitze Integratuko Eremuetan edo Bizitegi Eremu Narriatuetan Ondarea Birgaitzeko Diru-Laguntzak

  • Agindua, 2007ko maiatzaren 2koa, Etxebizitza eta Gizarte Gaietako sailburuarena, Birgaitze Integratuko Areetan edo Bizitegi Area Degradatuetan ondare urbanizatua eta eraikia birgaitzeko diru-laguntzak ematea arautzen duena.(EHAA 88zk, 2007ko maiatza 9) Lege-testua irakurri (pdf, 145 kb)
Azken eguneratzea: 2008/09/25