BOE eta Etxebizitza Libre Erabiliaren erosketarako Finantza-Neurriak


  • Agindua, 2006ko abenduaren 29koa, etxebizitza erosteko finantza-neurriei buruzkoa. ( EHAA 18zk, 2007ko urtarrilak 25) Lege-testua irakurri (pdf, 387 kb)
    • Agindua, 2007ko martxoaren 8koa, Etxebizitza eta Gizarte Gaietako sailburuarena, etxebizitza erosteko finantza-laguntzei buruzko 2006ko abenduaren 29ko Aginduko errakuntzak zuzentzen dituena. (EHAA 86zk, 2007ko maiatzak 7) Lege-testua irakurri (pdf, 57 kb)
Azken eguneratzea: 2009/02/05