EHA-LH transferentziak


27/1983 Legea, azaroaren 25ekoa, Autonomia-Elkarte osorako Erakundeen eta bertako Foruzko Ihardutze-Erakundeen agintepideak (1983/12/10, EHAA 182 zk.)

5/1993 Legea, uztailaren 16koa, Autonomi Elkarte Osorako Erakundeen eta Bertako Kondaira Lurraldeetako Foruzko Ihardutze Erakundeen arteko harremanei buruzko Legea aldatzekoa. (1993/07/20, EHAA 136 zk.)

Agindua 2008ko maiatzaren 26koa, Nekazaritza, Arrantza eta Elikadura sailburuarena, abenduaren 5eko 367/1998, 368/1998 eta 369/1998 Dekretuekin bat etorriz sortutako batzorde paritarioa izendatu, horren osaera zehaztu eta bere funtzionamenduarauak ezartzen dituena. (2008/07/23, EHAA 140 zk.)

Agindua 2008ko maiatzaren 30ekoa, Nekazaritza, Arrantza eta Elikadura sailburuarena; horren bidez irizpideak eta prozedurak ezartzen dira foru erakundeei eta/edo Euskal Autonomia Erkidegoari finantza- zuzenketak esleitzeko eta zenbatekoak finkatzeko, NBEF eta LGENF Erkidegoko funtsen kontura egiten dituzten finantza-laguntzen kudeaketa- eta kontrol-jarduerengatik. (2008/07/24, EHAA 141 zk.)

 

Arabako Lurralde Historikoa

Bizkaiko Lurralde Historikoa

Gipuzkoako Lurralde Historikoa

Azken eguneratzea: 2008/10/17