Gipuzkoako Lurralde Historikoa


196/1984 Dekretua, ekainaren 19koa, Autonomi-Elkarte Osorako Erakundeen eta Gipuzkoako Kondaira-Lurraldearen arteko zerbitzuak emateko arauak onartuz. (1984/07/04, EHAA 112 zk.)

42/1985 Dekretua, martxoaren 5ekoa, Autonomia-Elkarte Osorako Erakundeen Gipuzkoako Kondaira-Lurraldeari, Nekazaritza-alorrean, agintepideak eskuratzeari buruzkoa. (1985/03/06, EHAA 51 zk.)

42/1985 Dekretua, martxoaren 5ekoa, Autonomia-Elkarte Osorako Erakundeen Gipuzkoako Kondaira-Lurraldeari, Nekazaritza-alorrean, agintepideak eskuratzeari buruzkoa. (Hutsen zuzenketa) (1985/08/06, EHAA 160 zk.)

43/1985 Dekretua, martxoaren 5ekoa, Gipuzkoako Kondaira-Lurraldearengandik Autonomi-Elkarte Osorako Erakundeei, Nekazaritzazko Gaikuntza eta Ikerketa alorreko zerbitzuak eskuratzeari buruzkoa. (1985/03/06 EHAA 51 zk.)

43/1985 Dekretua, martxoaren 5ekoa, Gipuzkoako Kondaira-Lurraldearengandik Autonomi-Elkarte Osorako Erakundeei, Nekazaritzazko Gaikuntza eta Ikerketa alorreko zerbitzuak eskuratzeari buruzkoa. (Hutsen zuzenketa) (1985/03/06, EHAA 160 zk.)

3/1986 Dekretua, urtarrilaren 7koa, nekazaritza-alorrean eskuratuta dauden zerbitzuen laguntza-taldeetako lanarigoa, Autonomia-Elkarte Osorako Erekundeek Gipuzkoako Kondaira-Lurraldeari eskuratuz. (1986/01/10, EHAA 5 zk.)

369/1998 Dekretua, abenduaren 15ekoa, Euskal Autonomia Erkidegoko Guztientzako Instituzioetatik Bizkaiko Lurralde Historikoari eskualdatzen zaizkion egitekoak areagotzen dituena. NOBEF-Bermea deritzonaren kargura finantzatuko diren zuzeneko dirulaguntzen kudeaketari dagozkio egiteko horiek. (1998/12/31, EHAA 249 zk.)

Azken eguneratzea: 2005/12/13