Bizkaiko Lurralde Historikoa


195/1984 Dekretua, ekainaren 19koa, Autonomia-Elkarte Osorako Erakundeen eta Bizkaiko Kondaira-Lurraldearen arteko zerbitzuak emateko arauak onartuz (1984/07/04, EHAA 112 zk.)

53/1985 Dekretua, martxoaren 5ekoa, Autonomia-Elkarte Osorako Erakundeek Bizkaiko Kondaira-Lurraldeari, Nekazaritza-alorrean, agintepideak eskuratzeari buruzkoa. (1985/03/06, EHAA 51 zk.)

53/1985 Dekretua, martxoaren 5ekoa, Autonomia-Elkarte Osorako Erakundeek Bizkaiko Kondaira-Lurraldeari, Nekazaritza-alorrean, agintepideak eskuratzeari buruzkoa. (Hutsen zuzenketa) (1985/06/08, EHAA 160 zk.)

4/1986 Dekretua, urtarrilaren 7koa, Nekazaritza-alorrean eskuratuta dauden zerbitzuen laguntza-taldedtako lanarigoa eta Karrantzako Oihan-Etxea eta Gernikako Oihan-Lur Elorra, Autonomia-Elkarte Osorako Erakundeek Bizkaiko Kondaira-Lurraldeari eskuratuz. (1986/01/10, EHAA 5 zk.)

368/1998 Dekretua, abenduaren 15ekoa, Euskal Autonomia Erkidegoko Guztientzako Instituzioetatik Bizkaiko Lurralde Historikoari eskualdatzen zaizkion egitekoak areagotzen dituena. NOBEF-Bermea deritzonaren kargura finantzatuko diren zuzeneko dirulaguntzen kudeaketari dagozkio egiteko horiek. (1998/12/31, EHAA 249 zk.)

Azken eguneratzea: 2005/12/14