Arabako Lurralde Historikoa


194/1984 Dekretua, ekainaren 19koa, Autonomia-Elkarte  Osorako Erakundeen eta Arabako Kondaira-Lurraldearen arteko zerbitzuak emateko arauak onartuz (1984/07/04, EHAA 112 zk.)

34/1985 Dekretua, martxoaren 5ekoa, Autonomi-Elkarte Osoko Erakundeek Arabako Kondaira-Lurraldeari, Nekazaritzak-alorrean, agintepideak eskuratzeari buruzkoa. (1985/03/06, EHAA 51 zk.)

34/1985 Dekretua, martxoaren 5ekoa, Autonomi-Elkarte Osoko Erakundeek Arabako Kondaira-Lurraldeari, Nekazaritzak-alorrean, aginpideak eskuratzeari buruzkoa. (Hutsen zuzenketa) (1985/08/06, EHAA 160 zk.)

2/1986 Dekretua, urtarrilaren 7koa, nekazaritza-alorrean eskuratuta dauden zerbitzuen laguntza-taldeetako lanarigoa, Autonomi-Elkarte Osorako Erakundeek Arabako Kondaira-Lurraldeari eskuratuz. (1986/01/10, EHAA 5 zk.)

367/1998 Dekretua, abenduaren 15ekoa, Euskal Autonomia Erkidegoko Guztientzako Instituzioetatik Arabako Lurralde Historikoari eskualdatzen zaizkion egitekoak areagotzen dituena. NOBEF-Bermea deritzonaren kargura finantzatuko diren zuzeneko dirulaguntzen kudeaketari dagozkio egiteko horiek. (1998/12/31, EHAA 249 zk.)

Azken eguneratzea: 2005/12/13