Animalien ekoizpena eta osasuna


Oharra: atal honek gaixotasun, animali, medikuntza, albaitaritza, produktu zoosanitarioak eta antidoping kontrolari buruzko araudia jasotzen du.  

Agindua 1984.eko maiatzaren 2koa, Nekazaritza eta Arrantza sailburuarena, behizkoen birikeriaren eta bruzelosiaren aurkako osasunketa-bideen nahitaezko betebeharra, Bizkaiko Lurralde osora zabalduz. (1984/05/30, EHAA 90 zk.)

Agindua 1984.eko azaroaren 27koa, Nekazaritza eta Arrantza sailburuarena, norbanako-jabetzapeko zerbitzuetan abelgorrien sementa artifiziala egiteko laguntzaileentzako baimena araupetuz. (1984/12/05, EHAA 206 zk.)

Agindua 1984.eko azaroaren 27koa, Nekazaritza eta Arrantza sailburuarena, norbanako-jabetzapeko zerbitzuetan abelgorrien sementa artifiziala egiteko laguntzaileentzako baimena araupetuz. (Hutsen zuzenketa) (1984/12/22,  EHAA 219 zk.)

Agindua 1984.eko abenduaren 17koa, Nekazaritza eta Arrantza sailburuarena,  Euskal Herriko Autonomia Elkarteko abelgorri-erroldea ezagutzea eta Aberekiko Osasunketa Ekintzaldiak egitea araupetuz. (1985/01/04, EHAA 3 zk.)

Agindua 1986.ko urtarrilaren 14koa, Nekazaritza eta Arrantza sailburuarena,  beraren 1984eko abenduaren 17ko Agindua, betabereen bereizte eta osasunkateri buruz, aldatuz. (1987/01/30, EHAA 19 zk.)

Agindua 1986.ko urtarrilaren 14koa, Nekazaritza eta Arrantza sailburuarena, beraren 1984eko abenduaren 17ko Agindua, betabereen bereizte eta osasunkateri buruz, aldatuz. (Hutsen zuzenketa) (1987/02/12, EHAA 28 zk.)

Agindua 1990.eko azaroaren 20koa, Nekazaritza eta Arrantza Sailburuarena, betebereak identifikatu eta saneatzeari buruz den 1984eko abenduaren 17kop Agindua aldatzen  duena. (1990/11/29, EHAA 239 zk.)

Agindua 1993ko otsailaren 2koa, Nekazaritza eta Arrantza Sailburuarena, betabereen identifikazio eta saneamenduari buruzko 1984ko abenduaren 17ko Agindua aldatzen duena. (1993/02/19, EHAA 34 zk.)

Agindua 2003ko uztailaren 16koa, Nekazaritza eta Arrantza sailburuarena; beraren bidez Euskal Autonomia Erkidegoko behi-aziendaren identifikazioa eta abereen osasunerako kanpainak arautu dituen agindua aldatzen da. (2003/08/26, EHAA 165 zk.)

Agindua 1993ko martxoaren 11koa, Nekazaritza eta Arrantza Sailburuarena, Euskal Herriko Autonomi Elkartean idiprobetako kirol saioetan parte hartzen duten abereen sanitate baldintzak eta identifikazio sistemak arautzen dituen Nekazaritza eta Arrantza Sailburuaren 1984ko abenduaren 17ko Agindua aldatzen duena. (1993/04/06, EHAA 65 zk.)

Agindua 1985.eko urtarrilaren 17koa, Nekazaritza eta Arrantza sailburuarena,  Osasunketa-Ekintzaldien ondorioz hil beharreko abereengatikako kalte-ordainen balioa zehazteko, balio-taulak jarriz. (1985/01/29, EHAA 22 zk.)

Agindua 1985.eko urtarrilaren 17koa, Nekazaritza eta Arrantza sailburuarena,  Osasunketa-Ekintzaldien ondorioz hil beharreko abereengatikako kalte-ordainen balioa zehazteko, balio-taulak jarriz.  (Hutsen zuzenketa) (1985/02/08, EHAA 31 zk.)

Agindua 1987.ko ekainaren 25ekoa, Nekazaritza eta Arrantza sailburuarena, Araba Herrialde Historikoan ahuntz eta artabereen agalaxia kutsakorraren aurkako txertapena arautuz. (1987/07/06, EHAA 132 zk.)

Agindua 1987.ko urriaren 7koa, Nekazaritza eta Arrantza sailburuarena,  zaldi izurriaren aurkako aurrikuste-neurriak bertan-behera utziz. (1987/10/09, EHAA 190 zk.)

Agindua 1990.eko azaroaren 9koa, Nekazaritza eta Arrantza Sailburuarena, betabereen arteko inseminazio artifiziala egiteko zerbitzu Pribatuei buruzkoa. (1990/11/17, EHAA 230 zk.)

305/1991 Dekretua, maiatzaren 7koa, urdabereen identifikazio, erroldatze eta osasunketa arutzen dituena. (1991/05/15, EHAA 99 zk.)

282/1996 Dekretua, abenduaren 3koa, txerri-aziendaren identifikazioa, zentsaketa eta saneamendua arautzen duen Dekretua aldatzen duena. (1996/12/20, EHAA 245 zk.)

507/1991 Dekretua,  irailaren 24ekoa, aitortu beharreko abere-gaixotasunei bururz eta horien jakinarazpena egiteko arauez. (1991/10/18, EHAA 211 zk.)

Agindua 1991ko urtarrilaren 29koa, Nekazaritza eta Arrantza Sailburuarena, Betabereen Perineumonia Kutsakorraren aurkako kontrol eta aurrezaintza-neurriak, osagarrizkoak, ezartzen dituena. (1991/01/31, EHAA 23 zk.)

Agindua 1991ko apirilaren 18koa, Nekazaritza eta Arrantza Sailburuarena, betabereen perineumonia kutsakorraren aurkako aurrezaintza eta kontrol-neurriak, osagarrizkoak, ezartzeko den 1991ko urtarrilaren 29ko Aginduaren 1. atala indargabe uzten duena. (1991/04/24, EHAA 85 zk.)

Agindua 1993ko uztailaren 28koa, Nekazaritza eta Arrantza Sailburuarena, Euskal Autonomi Elkartearen eremuan zaldien zentsuko identifikazio sistemak eta sanitate-agiriak arautzen dituena. (1993/08/30, EHAA 164 zk.)

Agindua 1993ko uztailaren 28koa, Nekazaritza eta Arrantza Sailburuarena, Euskal Autonomi Elkartearen eremuan zaldien zentsuko identifikazio sistemak eta sanitate-agiriak arautzen dituena. (Hutsen zuzenketa). (1993/09/29, EHAA 186 zk.)

Agindua 1998ko uztailaren 24koa, Industri, Nekazaritza eta Arrantza sailburuarena, Euskal Autonomia Erkidegoaren eremuan zaldien zentsuko identifikazio-sistemak eta osasun-agiriak arautzen dituen Nekazaritza eta Arrantza sailburuaren 1993ko uztailaren 28ko Agindua aldatzen duena. (1998/08/21, EHAA 158 zk.)

Agindua 1997ko otsailaren 10ekoa, Industri, Nekazaritza eta Arrantza sailburuarena eta Osasen sailburuarena, albaitaritzako errezeten eredu normalizatua onartzeko eta horren erabilera Euskal Autonomi Elkartean arautzeko dena. (1997/02/27, EHAA 40 zk.)

Agindua 2000ko urriaren 17koa, Osasun sailburuarena eta Nekazaritza eta Arrantza sailburuarena, zeinaren bidez albaitaritzako errezeten eredu normalizatua onartu eta horren erabilera Euskal Autonomia Erkidegoan arautu duen agindua aldatu baita. (2000/11/15, EHAA 219 zk.)

Agindua 1998ko otsailaren 20koa, Industri, Nekazaritza eta Arrantza sailburuarena, txerri-izurri klasikoaren aurkako aurrearretazko neurriak ezartzeko dena. (1998/03/02, EHAA 41 zk.)

Agindua 2000ko irailaren 27koa, Osasun sailburuarena eta Nekazaritza eta Arrantza sailburuarena, zeinaren bitartez xedatu baita txakurren amorruaren aurkako txertoak borondatezko izaten jarraituko duela 2000-2005 aldian, Euskal Autonomia Erkidegoaren eremuan. (2000/10/17, EHAA 199 zk.)

Agindua 2001eko urtarrilaren 16koa, Osasun eta Nekazaritza eta Arrantza sailburuena, zeinaren bitartez onartu egiten baitira Euskal Autonomia Erkidegoko hiltegietarako behi-, ardi- eta ahuntz-espezieetako abereei buruzko osasun-adierazpen eta baimen ereduak. (2001/01/19, EHAA 14 zk.)

156/2001 Dekretua, uztailaren 30ekoa, Euskal Autonomia Erkidegoan albaitari sendagaiak banatzen eta saltzen dituzten tokiak zabaltzeko, pentsu sendagarriak banatzeko eta ekoizteko eta albaitariek erabiliko dituzten autotxertoak egiteko, baimena ematen duena eta jarduera horiek guztiak kontrolatzen dituena. (2001/08/23, EHAA 163 zk.)

90/2005 Dekretua, apirilaren 12koa, animalien elikaduran kontrol ofizialak eta arriskuak prebenitzea antolatzeko dena. (2005/05/30, EHAA 100 zk.)
Oharra: Dekretu hau Elikadura eta trazabilitatea eta elikagaien segurtasuna atalan ere ikus dezakezu

Agindua 2005eko azaroaren 2koa, Nekazaritza, Arrantza eta Elikadura  sailburuarena, Euskal Autonomia Erkidegoan hegazti-gripe izeneko  animalien gaixotasunetik bbabesteko zuhurtasunezko neurriak ezartzekoa. (2005/11/10, EHAA 214 zk.)

Agindua, 2006ko maiatzaren 31koa, Nekazaritza, Arrantza eta Elikadura sailburuarena, hegazti-gripetik babesteko kautelazko neurri gisa Euskal Autonomia Erkidegoko azoka eta merkatuetan hegaztien presentziaren debekua bukarazten duena. (2006/06/15, EHAA 113 zk.)

Agindua, 2005eko otsailaren 15ekoa, Osasun sailburuarena eta Nekazaritza, Arrantza eta Elikadura sailburuarena, Euskal Autonomia Erkidegoan txakurren amorruaren aurkako txertoak 2006-2010 aldian borondatezko izaten jarraituko duela xedatzekoa (2006/02/01, EHAA 22 zk.)

Agindua, 2006ko martxoaren 20koa, Nekazaritza, Arrantza eta Elikadura sailburuarena, Euskal Autonomia Erkidegoan hegazti-gripe izeneko animalien  gaixotasunetik babesteko kautelazko neurri osagarri berriak ezartzekoa (2006/03/27, EHAA 60 zk.)

77/2007 Dekretua maiatzaren 8koa, bizirik dauden abereak eta abeltzaintzarekin zerikusia duten produktuak errepidez garraiatzeko erabiltzen diren ibilgailuak garbitzeko eta desinfektatzeko zentroak instalatzeko eta egokitzeko laguntzei buruzkoa (2007/05/17, EHAA 94 zk.)

Agindua, 2007ko maiatzaren 18koa , Nekazaritza,Arrantza eta Elikadura sailburuarena. Honen bitartez, abelgorrien erregistro liburua ezartzen da (2007/07/12, EHAA 134 zk.)

Azken eguneratzea: 2008/06/03