Estatistikari buruzko legeria

Euskal Autonomia Erkidegoko oinarrizko estatistika legeria:

Apirilaren 23ko 4/1986 LEGEA, Euskadiko Autonomia-Elkartearen Estatistikari buruzkoa. (EHAA 105 zk.-1986.eko maiatzak 30) Lege hori honakoak aldatzen du:

4/2002 LEGEA, martxoaren 27koa, 2001/2004 Euskal Estatistika Plana onartu eta Euskal Autonomia Erkidegoko Estatistikari buruzko Legea aldatzen duena. (EHAA 70 zk.-2002ko apirilak 15)

82/2005 DEKRETUA, apirilaren 12koa, estatistika-eragiketen proiektu teknikoak onartu ahal izateko prozedura arautzen duena, eta Proiektu Teknikoen eta Estatistika Eragiketen Galdeketen Erregistroa sortzen duena. (EHAA 78 zk.-2005eko apirilak 26)

Azaroaren 4ko 234/1986 DEKRETUA, Euskal Estatistika Batzorde/Comisión Vasca de Estadística-ren Barne Funtzionamendurako Araudia onartuz. (EHAA 222 zk.-1986.eko azaroak 13)

Euskal Estatistika Kontseilua/Consejo Vasco de Estadística-ren 1987.eko Uztailaren 9ko AKORDIOA, bere Barne funtzionamendurako araudia onartuz. (EHAA 18 zk.-1988.eko uratrrilak 28)

Euskal Autonomia Erkidegoko estatistika-plangintza:

4/2010 LEGEA, urriaren 21ekoa, 2010-2012 aldirako Euskal Estatistika Planarena. (EHAA 213 zk.-2010eko azariak 5)

89/2011 DEKRETUA, maiatzaren 10ekoa, 2011. urteko estatistika-egitaraua onartzen duena. (EHAA 99 zk.-2011ko maiatzak 26)

Eustat:

251/1986 DEKRETUA, Azaroaren 25ekoa Euskal Estatistika Erakundea / Instituto Vasco de Estadística, bere ihardunak egiten has dadila erabakiz. (EHAA 236 zk.-1986.eko azaroak 29)

12/2000 DEKRETUA, urtarrilaren 25ekoa, Euskal Estatistika Erakundearen egitura organikoa ezartzen duena. (EHAA 19 zk.-2000ko urtarrilak 28)

Estatistika organo bereziak:

180/1993 DEKRETUA, ekainaren 22koa, Jaurlaritzako Sailen Estatistikarako Organu Bereziak arautzen dituena. (EHAA 136 zk.-1993ko uztailak 20)

Azken eguneratzea: 2012/02/20