Txostenak eta Ikerketak

 


TXOSTENAK BILDUMA
HurrenkeraIzenburuaUrteaArgitaratzen duOharrak
32Emakume helduen ahalduntze-prosezuak Euskal Autonomia Erkidegoan. (pdf. 470 KB)2013EmakundeEusko Jaurlaritzako argitalpen zerbitzuan salgai.
31Atzerriko emakume etorkinak eaen. (pdf. 5.551 KB)2012EmakundeBakarrik PDF-an.
30Erantzukidetasuna, balioak eta generoa. (pdf. 645 KB)2012EmakundeBakarrik PDF-an.
29Soldata-arraila: eragileak eta adierazleak. (pdf. 373 KB)2012EmakundeBakarrik PDF-an.
28Berdintasunak enpresen produktibitatean eta lehiakortasunean daukan eragina. (pdf. 446 KB)2012EmakundeBakarrik PDF-an.
27Adineko emakumeen autonomia Euskadin eta ahalduntze-prozesuei egin dien ekarpena. (pdf. 535 KB)2012EmakundeEusko Jaurlaritzako argitalpen zerbitzuan salgai.
26Berdintasunerako politiken ebaluazioa eta emakumeei eta gizonei buruzko zifrak EAEn:

1. tomoa: Emakumeen eta gizonen berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legearen betetze, garatze eta ezartze mailaren jarraipena (pdf 2,3 Mg)
2. tomoa: Gizonen eta emakumeen arteko EAEko laugarren berdintasun Plana betetzeko botere publikoen jarduera. VIII. Legealdirako jarraibideak (2006-2009) (pdf 1,0 Mg)
3. tomoa: EAEn berdintasun politikek sortutako kapital sozialaren azterketa (pdf 1,1 Mg)
4. tomoa: Euskadiko emakumeen eta gizonen egoerari buruzko zifrak 2010 (pdf 1,2 Mg)
2011EmakundeEusko Jaurlaritzako argitalpen zerbitzuan salgai.
25EAEko emakumeen lanbide ibilbide eta egoerako desberdintasuna : Emakumezkoen talentua alferrik galtzearen kostu erlatiboa. (Pdf, 615 KB)2010EmakundeEusko Jaurlaritzako argitalpen zerbitzuan salgai.
24Emakume eta gizonen presentzia Euskadiko erabaki guneetan (pdf 626 Kb)2009EmakundeEusko Jaurlaritzako argitalpen zerbitzuan salgai.
23EAE-ko nerabeak. Hulbilketa ahlduntzetik abiatuta (pdf 539 Kb)2009EmakundeEusko Jaurlaritzako argitalpen zerbitzuan salgai.
22Zaintzaren ondorioak. Uztartze estrategiak EAE-ko gizon-emakumeen eguneroko bizitzan (pdf 459 Kb)2007EmakundeEusko Jaurlaritzako argitalpen zerbitzuan salgai.
21Hezkidetza Euskal Autonomia Erkidegoan. Bilakaera eta etorkizuneko estrategiak (pdf, 31.1 MB)2005EmakundeLiburua + Kd
20Euskadiko emakumeen eta gizonen egoerari buruzko zifrak:
1.tomoa (pdf, 9.2 MB) | 2.tomoa (pdf, 14.2 MB) | 3.tomoa (pdf, 10.2 MB) | 4.tomoa (pdf, 9.7 MB)
2005Emakunde4 ale
19Genero diskriminazioa Euskadiko unibertsitate sistema publikoan (pdf, 16.1 MB)2003EmakundeEusko Jaurlaritzako argitalpen zerbitzuan salgai.
18Emakumeek gauzaturiko prostituzioa EAE-n (pdf, 11.9 MB)2002EmakundeEusko Jaurlaritzako argitalpen zerbitzuan salgai.
17Portaera maskulinoen eta femeninoen ereduak eta erreferenteak euskal gazterian (pdf, 19.4 MB)2001EmakundeIkerlan horrek, Europako finantziazioa jaso du (Europako Gizarte Fondoa). Eusko Jaurlaritzako argitarapen zerbitzuan salgai dute.
16Euskadiko emakumeen eta gizonen egoerari buruzko zifrak (pdf, 29.2 MB)1999EmakundeEusko Jaurlaritzako argitalpen zerbitzuan salgai.
15EAEko lan merkatuan emakumeek duten partehartzeari buruzko diagnostikoa eta jarduera-proposamenak (pdf, 13.8 MB)1997EmakundeAGORTUA. Halaere, kopia eska dezakezue.
14Familia antolatzeko estrategiak (pdf, 33.8 MB)1997EmakundeAGORTUA. Halaere, kopia eska dezakezue.
13Emakumeak eta produkzio-lan: igurikapenak eta oztopoak (pdf, 8.2 MB)1997EmakundeAGORTUA. Halaere, kopia eska dezakezue.
12Zerbitzu soziokomunitarioak eta familiak (pdf, 14.8 MB)1996EmakundeAGORTUA. Halaere, kopia eska dezakezue.
11Euskadiko emakumeen egoerari buruzko zifrak (pdf, 33.2 MB)1996EmakundeAGORTUA. Halaere, kopia eska dezakezue.
10Emakumeen gizarte-paperak izan dituen aldaketak. Euskadiko garapen-egoerari buruzko azterketa (pdf, 8.4 MB)1995EmakundeAGORTUA. Halaere, kopia eska dezakezue.
09Emakumeen partehartzea Euskadiko komunikabideetan eta publizitatean (pdf, 19.4 MB)1994EmakundeAGORTUA. Halaere, kopia eska dezakezue.
08Emakumeak Euskadiko artegintzan (pdf, 41.2 MB)1994EmakundeAGORTUA. Halaere, kopia eska dezakezue.
07Familia eta etxe-arlokoa Euskal Autonomi Elkartean (pdf, 9.8 MB)1994EmakundeAGORTUA. Halaere, kopia eska dezakezue.
06Emakumeen partaidetza Euskadiko iharduera politikoan (pdf, 5.6 MB)1994Emakunde 
05Emakumeak eta osasuna Euskal Autonomi Elkartean (pdf, 14 MB)1993EmakundeAGORTUA. Halaere, kopia eska dezakezue.
04Emakumeak eta hezkuntza Euskal Autonomi Elkartean (pdf, 19.2 MB)1993EmakundeAGORTUA. Halaere, kopia eska dezakezue.
03Emakumeak Euskal Autonomi Elkartean (pdf, 12.8 MB)1992EmakundeAGORTUA. Halaere, kopia eska dezakezue.
02Emakumeen partaidetza Euskadiko lan merkatuan (pdf, 15.1 MB)1992EmakundeAGORTUA.
01Euskal Herriko emakumeen egoerari buruzko txostena (pdf, 21.5 MB)1991EmakundeAGORTUA. Halaere, kopia eska dezakezue.

 


 

BESTE TXOSTENAK

 


 

IKERKETEN ZERRENDA: Barneko Bilbuma (1995an itxita)
Zk.IzenburuaUrteaArgitaratzen duOharrak
05Tratu txarrari aurrea hartuz (pdf, 14.4 MB)1995EmakundeAGORTUA banaketarako.
04Euskal Autonomi Elkarteko emakume baserritarrak (pdf, 12.4 MB)1994EmakundeAGORTUA banaketarako.
03Unibertsitatean lizentziatutako emakumeen lan egoera Euskadin (pdf, 6.9 MB)1993EmakundeAGORTUA banaketarako.
02Emakumezko unibertsitarien baloreak eta jarrerak (pdf, 26.3 MB)1993EmakundeAGORTUA banaketarako.
01Emakumezkoen partaidetza kirolean (pdf, 9.7 MB)1993EmakundeAGORTUA banaketarako.

 

IKERKETEN ZERRENDA: Kanpoko Bilduma (1994an itxita)
Zk.IzenburuaUrteaArgitaratzen duOharrak
02Riesgos en salud en el trabajo de ama de casa (pdf, 21.6 MB)1994Emakunde y Ayuntamiento de Leioa (Coedición)AGORTUA banaketarako.
01Riesgo de embarazo no deseado en la adolescencia y juventud (pdf, 19 MB)1993EmakundeAGORTUA banaketarako.