Garraioaren egoera Euskadin, 2005

"EUSKADIKO GARRAIOAREN EGOERA"ri buruzko agiri hau Garraio Iraunkorraren Gidaplana: Euskadiko 2002-2012 eperako garraio-politika"n jasotako konpromisoetako baten ondorio da.  Gidaplanaren asmoa baita, besteak beste, garraio-sistemen eta horiekin lotutako azpiegituren inguruko datu eta informazio garrantzitsuenak garraio-administrazioen, sektoreko enpresen eta, oro har, hiritar guztien esku jartzea urtero.


2005koa, Euskadiko Garraio Behatokiak garraioaren egoerari buruz egindako hirugarren txostena da. Datozen urteetan eutsi egingo diogu lan horri,  baina, gainera, garraio-sistemen iraunkortasuna aztertzeko orduan jorratu beharreko beste aldagai eta adierazle batzuen bilakaera sakonago aztertuko duten txostenak gehituko dizkiogu.


Garraioaren egoera Euskadin, 2004 (gaztelaniaz bakarrik)

Introducción (pdf, 173 kb)


0.- Resumen ejecutivo (pdf, 170 kb)


1.- Marco General (pdf, 422 kb)


2.- Oferta y demanda de transporte en 2005 (pdf, 801 kb)


3.- Efectos inducidos por la actividad del transporte y tendencias más relevantes (pdf, 419 kb)


4.- Objetivos, estrategias y actuaciones en 2005 (pdf, 284 kb)


5.- Anexo estadístico (pdf, 1.931 kb)


6.- Bibliografía y fuentes utilizadas (pdf, 151 kb)

 

Azken eguneratzea: 2007/03/28