Bankuen Berankortasuna Jabekideen Erkidegoetan. 2016

Jabetza Horizontalaren Legeak (49/1960 Legea), apirilaren 6ko 8/1999 Legeak erreformatu zuenak, arautzen du jabekideen erkidegoei dagokien guztia. Gainera, Birgaitzeari eta hiri-berroneratze eta -berrikuntzari buruzko Legeak (ekainaren 26ko 8/2013) aldaketa garrantzitsuak sartzen ditu Jabetza Horizontalaren Legean, zehazki 2., 3., 9., 10. eta 17. artikuluetan eta xedapen gehigarrian, eta indargabetu egiten ditu 8., 11. eta 12. artikuluak.

Txostena (PDF, 1 MB) 2017/01/18

Lan hau posiblea izan da Euskadiko Finken Administzaile elkargokideen kolaborazio desinteresatuari esker.

Azken eguneratzea: 2017/01/18