Zebra muskuiluaren (Dreissena polymorpha) larba populazioen jarraipena Euskal Autonomia Erkidegoan. 2013ko txostena

Xehetasunak

Txosten honek URAren lana islatzen du Euskal Autonomía Erkidego mailan zebra muskuilu larben jarraipenean.

Bertan laburbiltzen dira proiektu honen barruan Dreissena polymorpha-ren jarraipenerako 2013ko kanpainetan egindako lanak eta horien emaitzak.

Txostena (PDF 6.1 Mb Gaztelaniaz)

Laginketarako estazioetako datuen fitxak (Rar 55 Mb Gaztelaniaz)