Programaren ebaluaketa "Bakea eraikitzen duen gizartea": Ikerketaren txostena

Aurkezpena

2007ko abenduaren 26an, Giza Eskubideetan eta Bakean Oinarritutako Hezkuntzaren ArlokoLehen Euskal Plana (2008-2011) onartu zuen behin betiko Jaurlaritzaren Kon tseiluak.Plan horren bidez, Giza Eskubideen aldeko Nazio Batuen goi-komisarioaren Bulegoak bultzatutakolan-ildoak Euskadiren eremura ekarri ditugu eta gure autonomia-erkidegoarendentsitatea eta heldutasuna adierazten du, hezkuntza-politiken alderdi zehatz hori lantzekogaraian. Izan ere, giza eskubideak modu unibertsalean onartutako erreferente etagure sistema sozial, instituzional eta politikoaren orno-muina badira, ezin dugu alde baterautzi kultura hori hedatzeko premia; hain zuzen ere, etengabe eta modu sistematikoanlan eginda hezkuntzaren bidez kultura hori hedatzeko premia larria.

...

Fitxategia jaso; gaztelaniaz (2,20 Mb · PDF)

Azken eguneratzea: 2011/09/21