Euskal Autonomia Erkidegoan bizi diren atzerriko etorkinen gaineko inkesta - Emaitzei buruzko txosten orokorra

Euskal Autonomia Erkidegoan bizi diren Atzerriko Etorkinen gaineko Inkesta —AEI 2010—Euskal Autonomia Erkidegoan bizi diren Atzerriko Etorkinen gaineko Inkesta (AEI) lau urtez behin egingo den estatistika-eragiketa da, eta 2010. urtean egin zen lehenengo aldiz.

 Inkesta horren helburu nagusia atzerriko etorkinen bizi-baldintzak ezagutzea da, bai Europako gainerako herrialdetatik etorritako atzerritarrenak bai munduko beste herrialdeetatik etorritakoenak. Ikertu nahi dituen beste gaien artean daude immigrazioaren zergatiak, migrazioproiektua, Euskadin duten finkapen-maila eta erreferentziako biztanleriaren gogobetetasun- eta integrazio-maila.

Txostena  (pdf, 1,03 Mb)