2014ko Euskal Gizarte-Ekonomiaren Estatistikaren Txostena

Xehetasunak

2014ko txostena eta 2015eko emaitzen aurrerapena

2014ko Euskal Gizarte-Ekonomiaren Estatistika

Honako txosten honek 2014ko datu estatistikoak ikertzeaz gain, 2015eko emaitzen aurrerapena ere aurketzen du. Estatistika honen helburua da Euskal Autonomia Erkidegoko Gizarte-Ekonomiaren kontuen makromagnitude garrantzitsuenak ezagutzea.

2014ko Euskal Gizarte-Ekonomiaren Estatistikaren txostena eta 2015eko emaitzen aurrerapena

2014ko Euskal Gizarte-Ekonomiaren Estatistikaren txostena eta 2015eko emaitzen aurrerapena

Informazio gehigarria:

Gizarte-Ekonomiaren Estatistikaren taula estatistikoak. 2014 eta 2015eko aurrerapena