Bizikidetasun Demokratikoa eta Indarkeria Deslegitimatzea (2010-2011) Planaren betetze-mailaren jarraipena

2010ean, oinarrizko bi esku-hartze motatan zentratu da Planaren jarraipena:

  • Aurrekusitako ekintza eta eragile bakoitzeko informazio jasotzeko tresna bat, Sail bakoitzari, hiru Foru Aldundiei eta EUDELi zuzenduta.
  • Planaren disenuan nahiz gauzapenean inplikatutato Sail bakoitzeko arduradunekin, eta Bakearen eta Giza Eskubideen aldeko Hezkuntza Elkarteen Foroarekin elkarrizketak. EUDElen eta Foru Aldundien kasuan, Plana birformulatu zenean ez zenez jaso aurretik pentsatutako haien ekintzak eguneratzerik, egindakoa zehaztu eta baloratzeko eskatu zaie erakunde horiei.

Dokumentu osoa