ELKARTZEN 2012

LABURPENA
Titulua:
ELKARTZEN 2012
Xedea:
Euskadin kokatutako enpresek kanpo-merkatuetan garatzen dituzten produktu eta zerbitzuen merkatu-kuota handitzea, aipatutako merkatuetan euskal produktu eta zerbitzuen agerpena sendotzea, eta euskal produktu eta zerbitzuak sustatzeko eta beren irudia hobetzeko ekimenak bultzatzea.
Diru kopurua:
Itzuli beharrik gabeko diru-laguntzak, Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrekontu Orokorren kontura. Lehiaren bidez esleituko dira, Elkartzen programa arautzen duen aginduan zehaztutako prozedurari jarraiki.
Deialdiaren araudia:
 • EBAZPENA, 2012ko ekainaren 23koa, (EHAA Zk. 123/2012)
  Berrikuntza eta Teknologiako sailburuordearena, Elkartzen Programako laguntzak 2012ko ekitaldian emateko deialdia argitaratzeko dena. Laguntza horiek Industria, Berrikuntza, Merkataritza eta Turismo Sailak ematen dizkie irabazi-asmorik gabeko erakundeei, Elkartzen Programaren baitan kanpo sustapeneko jarduerak egin ditzaten.
Araudia:
 • AGINDUA, 2005eko martxoaren 15ekoa, (EHAA Zk. 74/2005)
  Industria, Merkataritza eta Turismo sailburuarena, Elkartzen programa arautzen duena. Elkartzen programaren bidez laguntzak ematen zaizkie irabazi-asmorik gabeko erakundeei, kanpo sustapeneko jarduerak egin ditzaten.
 • AGINDUA, 2012ko ekainaren 13ko, (EHAA Zk. 122/2012)
  Industria, Berrikuntza, Merkataritza eta Turismoko sailburuarena, Elkartzen programa garatzen duena. Programa horren bidez laguntzak ematen zaizkie irabazi-asmorik gabeko erakundeei kanpo sustapeneko jarduerak egin ditzaten.
ERAKUNDEAK
Deialdia egiten duen erakundea:
Industria, Berrikuntza, Merkataritza eta Turismoa
Deialdia egiten duen organoa:
Industria, Berrikuntza, Merkataritza eta Turismoa
Erakunde erabakigarria:
Eusko Jaurlaritza
Egitura atal ebazlea:
Berrikuntza eta Teknologia Sailburuordetza
Bertan emandako arreta:

Eusko Jaurlaritza
Industria, Berrikuntza, Merkataritza eta Turismo Saila
Nazioartekotze Zuzendaritza
Donostia-San Sebastián 1
01010 Vitoria-Gasteiz

Eusko Jaurlaritza
Industria, Berrikuntza, Merkataritza eta Turismo Sailaren Bizkaiko Lurralde Ordezkaritza
Concha Jenerala 23
48010 Bilbo

Eusko Jaurlaritza
Industria, Berrikuntza, Merkataritza eta Turismo Sailaren Gipuzkoako Lurralde Ordezkaritza
Easo 10
20006 Donostia-San Sebastián

Eusko Jaurlaritza
Industria, Berrikuntza, Merkataritza eta Turismo sailaren Arabako Lurralde Ordezkaritza
Samaniego kalea 2
01008 VITORIA-GASTEIZ

Telefono bidezko arreta:
Eusko Jaurlaritza
Industria, Berrikuntza, Merkataritza eta Turismo Saila
Nazioartekotze Zuzendaritza
Donostia-San Sebastián 1
01010 Vitoria-Gasteiz
Tel.: 945 01 99 69
TRAMITAZIOAK
Eskabideak aurkezteko lekua:

Eusko Jaurlaritza
Industria, Berrikuntza, Merkataritza eta Turismo Saila
Nazioartekotze Zuzendaritza
Donostia-San Sebastián 1
01010 Vitoria-Gasteiz

Eusko Jaurlaritza
Industria, Berrikuntza, Merkataritza eta Turismo Sailaren Bizkaiko Lurralde Ordezkaritza
Concha Jenerala 23
48010 Bilbo

Eusko Jaurlaritza
Industria, Berrikuntza, Merkataritza eta Turismo Sailaren Gipuzkoako Lurralde Ordezkaritza
Easo 10
20006 Donostia-San Sebastián

Eusko Jaurlaritza
Industria, Berrikuntza, Merkataritza eta Turismo sailaren Arabako Lurralde Ordezkaritza
Samaniego kalea 2
01008 VITORIA-GASTEIZ

Itzuli

Eusko Jaurlaritza
Industria, Berrikuntza, Merkataritza eta Turismo Saila
Nazioartekotze Zuzendaritza
Donostia-San Sebastián 1
01010 Vitoria-Gasteiz

Eusko Jaurlaritza
Industria, Berrikuntza, Merkataritza eta Turismo Sailaren Bizkaiko Lurralde Ordezkaritza
Concha Jenerala 23
48010 Bilbo

Eusko Jaurlaritza
Industria, Berrikuntza, Merkataritza eta Turismo Sailaren Gipuzkoako Lurralde Ordezkaritza
Easo 10
20006 Donostia-San Sebastián

Eusko Jaurlaritza
Industria, Berrikuntza, Merkataritza eta Turismo sailaren Arabako Lurralde Ordezkaritza
Samaniego kalea 2
01008 VITORIA-GASTEIZ

ELKARTZEN 2012
Euskadin kokatutako enpresek kanpo-merkatuetan garatzen dituzten produktu eta zerbitzuen merkatu-kuota handitzea, aipatutako merkatuetan euskal produktu eta zerbitzuen agerpena sendotzea, eta euskal produktu eta zerbitzuak sustatzeko eta beren irudia hobetzeko ekimenak bultzatzea.
NORI ZUZENDUA
Onuradunak:
Sektore-elkarteak

Diru-laguntzak jaso ditzaketen proiektuak:

1. Jarduera-mota zein den kontuan hartuta, gastu hauetarako emango da laguntza, laguntza-ehuneko hauek erabilita:

a) Zuzeneko merkataritza-eginkizunak: bisitatuko den herrialdearen kasurako finkatutako bidaia-poltsen % 50, gehienez ere.
b) Alderantzizko merkataritza-eginkizunak: gonbidatutako pertsonen joan-etorriak, egonaldiak eta mantenuak sortutako gastuen % 100 gehienez ere; gonbidatutako pertsona bakoitzeko laguntza modura jaso litekeen muga, gehienez ere, jatorriko herrialderako finkatutako bidaia-poltsaren zenbatekoa izango da. Halaber, gehienez ere % 100eko laguntza jaso daiteke Nazioartekotze Zuzendaritzaren iritziz merkataritza-jarduera hori behar bezala burutzeko beharrezko diren bestelako gastuengatik (barruko joan-etorriak, bazkari ofizialak, etab.).
c) Kanpoaldeko feriak: bisitatuko den herrialderako finkatutako bidaia-poltsen % 50 gehienez ere eta stand, dekorazio eta antzeko gastuen % 50, gehienez ere.
d) Sustapen- eta hedapen-elementuak: proiektu bakoitzaren zenbatekoaren % 50, gehienez ere.
e) Merkataritza sustatzeko beste jarduera batzuk: proiektu bakoitzaren zenbatekoaren % 50, gehienez ere.

2. Proiektu bakoitzeko emango den diru-laguntza 40.000 eurokoa izango da, gehienez ere; eskatzaile bakoitzak aurkeztutako proiektu multzoari gehienez emango zaiona, berriz, 150.000 eurokoa.

PRESTAZIOA
Dotazioa:
Itzuli beharrik gabeko diru-laguntzak, Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrekontu Orokorren kontura. Lehiaren bidez esleituko dira, Elkartzen programa arautzen duen aginduan zehaztutako prozedurari jarraiki.
TRAMITEAK
Eskabideko eta dokumentazioaren ekarpeneko izapidea
"Eskabideko eta dokumentazioaren ekarpeneko" izapideak hasten du prozedura, eta horretarako, pertsona interesdunak eskabideko inprimakia aurkeztu behar du, behar den bezala beteta, eskabideak aurkezteko adierazten den epearen barruan
Trámite Solicitud
Trámite Solicitud:
Trámite Solicitud
Aurrez aurrekoa
Formularioak:
Eskaera izapidea (Eskaera)
Eskaera izapidea
Eskabideak aurkezteko lekua Eskabideak aurkezteko lekua
Elektronikoa
Aplikazioak:
Eskaera izapidea
Eskaera izapidea


Elektronikoa
Aplikazioak:


DEIALDIAREN EGOERA
Eskabideak aurkezteko epea:
2012/06/26 - 2012/07/31
Ebazteko epea:
Sei hilabete, deialdia EHAAn argitaratu eta hurrengo egunetik kontatzen hasita.
Isilbidearen ondorioak:
Ezespenezkoak
Ebazpenaren aurkako errekurtsoa:
 • Ebazpenaren aurkako errekurtsoa: Gorako Errekurtsoa
 • Egitura atal ebazlea:    .
 • Jartze epea: Hilabete 1.
 • Ebazteko epea: 3 hilabete.
 • Ebazpen falta: Ez onartzea.
Isilbideagatik ez onartzeagatiko errekurtsoa:
 • Ebazpenaren aurkako errekurtsoa: Gorako Errekurtsoa
 • Egitura atal ebazlea:  .
 • Jartze epea: 3 hilabete.
 • Ebazteko epea: 3 hilabete.
 • Ebazpen falta: Onartzea.