Gipuzkoako enpresa ehunaren lehiakortasuna indartzea sustatzeko programa. II Eranskina Enpresetan adimen lehiakorraren erabilera txertatzeko eta sistematizatzeko. Gipuzkoa 2016

LABURPENA
Titulua:
Gipuzkoako enpresa ehunaren lehiakortasuna indartzea sustatzeko programa. II Eranskina Enpresetan adimen lehiakorraren erabilera txertatzeko eta sistematizatzeko. Gipuzkoa 2016
Xedea:
Enpresen iraunkortasuna bultzatzea adimen lehiakorraren bidez, pertsonen, erakundeen eta inguruaren ezagutza sortzea, partekatzea eta aldatzea ahalbidetuz erabaki estrategikoak hartzeko prozesuetan eragiteko.
Diru kopurua:
420.630 €
Deialdiaren araudia:
  • 2015eko deialdia. (GAO Zk. 147/2016)
    Gipuzkoako enpresa ehunaren lehiakortasuna indartzea sustatzeko programa»en diru lagu tzen oinarri arautzaileak eta 2016ko deialdia.
ERAKUNDEAK
Deialdia egiten duen erakundea:
Berrikuntza eta Jakintzaren Gizartea Saila
Deialdia egiten duen organoa:
Berrikuntza eta Jakintzaren Gizartea Saila
Erakunde erabakigarria:
Gipuzkoako Foru Aldundia
TRAMITAZIOAK
Gipuzkoako enpresa ehunaren lehiakortasuna indartzea sustatzeko programa. II Eranskina Enpresetan adimen lehiakorraren erabilera txertatzeko eta sistematizatzeko. Gipuzkoa 2016
Enpresen iraunkortasuna bultzatzea adimen lehiakorraren bidez, pertsonen, erakundeen eta inguruaren ezagutza sortzea, partekatzea eta aldatzea ahalbidetuz erabaki estrategikoak hartzeko prozesuetan eragiteko.
NORI ZUZENDUA
Onuradunak:
- Gipuzkoan kokatutako enpresak - Gipuzkoan kokatutako enpresen elkarteak, klusterrak eta garapen agentziak
PRESTAZIOA
Dotazioa:
420.630 €
Muga:
Kostu hautagarrien % 75eraino dinamikak sartu eta/edo garatzeko ekintzetan Kostu hautagarrien % 100eraino kontzientziazio eta sentsibilizazio ekintzetan.
TRAMITEAK
Eskabideko eta dokumentazioaren ekarpeneko izapidea
"Eskabideko eta dokumentazioaren ekarpeneko" izapideak hasten du prozedura, eta horretarako, pertsona interesdunak eskabideko inprimakia aurkeztu behar du, behar den bezala beteta, eskabideak aurkezteko adierazten den epearen barruan
Trámite Solicitud
Trámite Solicitud:
Trámite Solicitud
Aurrez aurrekoa
Formularioak:
(Eskaera)
Dokumentazioa
Dokumentazioa:
  • a) Laguntza eskatzen duen erakundearen datuak. b) Diru laguntzaren xede den proiektuaren edo jardueraren deskripzio memoria, balorazio irizpideak aplikatzeko aukera ematen duena. c) Aurkeztutako proiektuaren xehetasunezko aurrekontua. d) Aitorpen erantzulea, deialdi honen eranskin gisa agertzen den ereduaren araberakoa, eta eskaera telematikoan ere badagoena. e) Zerga betebeharretan eta Gizarte Segurantza koetan edota entitate laguntzailekoetan egunean daudela egiaztatzen duen eguneratutako dokumentazioa, indarrean dagoena. Dokumentazio horren ordez, Ekonomia Sustapeneko, Landa Inguruneko eta Lurralde Orekako Departamentuari baimena eman dakioke berariaz, berak zuzenean jaso ditzan datu horiek, horrelakoak emateko eskumena duten administrazioetatik.
Eskabideak aurkezteko lekua Eskabideak aurkezteko lekua
Elektronikoa
Aplikazioak:
Eskaera


Elektronikoa
Aplikazioak:


DEIALDIAREN EGOERA
Eskabideak aurkezteko epea:
2016/08/04 - 2016/09/20
Ebazteko epea:
Ebazteko eta jakinarazteko gehieneko epea 6 hilekoa da, deialdia Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratu eta hurrengo egunetik kontatuta, salbu deialdian bertan bere eragina beranduago hasiko dela aurreikusi.
Isilbidearen ondorioak:
Baiespenezkoak
Ebazpenaren aurkako errekurtsoa:
  • Ebazpenaren aurkako errekurtsoa: Gorako Errekurtsoa
  • Egitura atal ebazlea:    .
  • Jartze epea: Hilabete 1.
  • Ebazteko epea: 3 hilabete.
  • Ebazpen falta: Ez onartzea.