Enpresa Berritzaile berriak sortzea. Bizkaia 2016

LABURPENA
Titulua:
Enpresa Berritzaile berriak sortzea. Bizkaia 2016
Xedea:
Bizkaian enpresa berritzaile berrien sorrera eta abiarazpena sustatzea.
Diru kopurua:
1.130.000 €
Deialdiaren araudia:
ERAKUNDEAK
Deialdia egiten duen erakundea:
Berrikuntza eta Ekonomi Sustapena Saila
Deialdia egiten duen organoa:
Berrikuntza eta Ekonomi Sustapena Saila
Erakunde erabakigarria:
Bizkaiko Foru Aldundia
Bertan emandako arreta:
Obispo Orueta kalea 6. 48009 Bilbao
Telefono bidezko arreta:
Telefono: 944 068 000
TRAMITAZIOAK
Eskabideak aurkezteko lekua:
Obispo Orueta kalea 6. 48009 Bilbao
Itzuli Obispo Orueta kalea 6. 48009 Bilbao
Enpresa Berritzaile berriak sortzea. Bizkaia 2016
Bizkaian enpresa berritzaile berrien sorrera eta abiarazpena sustatzea.
NORI ZUZENDUA
Onuradunak:
Eskabidea aurkezten denean honako baldintzak betetzen dituzten enpresa berritzaileak:
1. Legez eratuta egotea merkataritzako sozietate edo kooperatiba moduan. 2. 2014/01/01az gero EJZn alta emanda izatea lehen aldiz. 3. Lanaldi osoko bi lanpostu edukitzea. 4. Sozietatearen helbidea, zerga-helbidea eta egoitza-zentru bat Bizkaian edukitzea. 5. Aurretik onuraduna ez izatea Enpresa Berritzaileak Sortzeko programaren 2. arloan. 6. Zerga betebeharrak, Gizarte Segurantzarekikoak eta diru-laguntzak itzultzearen ondoriozko betebeharrak eguneratuak edukitzea. 7. Sexuaren ziozko bereizkeria dela,-eta administrazio zehapenik edo zigorrik ez edukitzea. 8. Diru-laguntzei buruzko maiatzaren 31ko 5/2005 Foru Arauaren 12. artikuluak ezartzen dituen inguruabarretariko batean ere, ez egotea.
PRESTAZIOA
Dotazioa:
1.130.000 €
Muga:
Enpresa bakoitzeko gehieneko dirulaguntza 70.000 eurokoa izango da.
TRAMITEAK
Eskabideko eta dokumentazioaren ekarpeneko izapidea
"Eskabideko eta dokumentazioaren ekarpeneko" izapideak hasten du prozedura, eta horretarako, pertsona interesdunak eskabideko inprimakia aurkeztu behar du, behar den bezala beteta, eskabideak aurkezteko adierazten den epearen barruan
Trámite Solicitud
Trámite Solicitud:
Trámite Solicitud
Aurrez aurrekoa
Dokumentazioa:
 • a) Dekretu honen «26. Artikulua. Eskabideak aurkeztea» delakoan zehazten denaren araberako eskabidea. b) Bideragarritasunari eta merkatuari buruzko azterlanak edo enpresa-proiektuaren memoria. c) Hartzekodunaren fitxa, Bizkaiko Foru Aldundian banku-helbideratzeari buruzko datuak ez badaude edo bertan dauden datuak aldatu nahi badira. Enpresa-proiektuaren memoria eta hartzekodunaren fitxa Ekonomia Sustatzeko Sailaren webgunean dauden ereduen arabera aurkeztu behar dira (www.bizkaia.net/sustapena Enpresa Sustapena: Enpresa berritzaile berriak). d) Sozietatearen eraketari buruzko eskritura, behar bezala erregistratuta, eta, hala badagokio, kapital-gehikuntzari buruzko eskriturak. e) Diru-laguntza jaso dezaketen gastuen fakturak eta dagozkion ordainketa-ziurtagiriak; faktura horiek legezko baldintzak bęte behar dituzte. f) Marketin-plana, halakorik egonez gero. g) Errentamendu-kontratua, behar bezala beteta, hala badagokio. Ondoren, eta 2016ko urtarrilaren 31 baino lehen, 2015eko ekitaldiko alokairu-fakturak aurkeztu beharko dira, hain zuzen ere, eskabidea aurkeztu ondorengo hilabeteetakoak. h) Teknologo bat kontratatzen denean: h.1) Kontratua, Gizarte Segurantzaren araubide orokorrean alta eman izanaren kopia, eta TC1 eta TC2 agiriak. h.2) Lan-bizitza. h.3) Curriculum vitaea. h.4) Enpresa berrian izango dituen eginkizunen deskribapen laburra. Ondoren, eta 2016ko urtarrilaren 31 baino lehen, 2015eko ekitaldiko nominak aurkeztu beharko dira, hain zuzen ere, eskabidea aurkeztu ondorengo hilabeteetakoak. i) Negozioa garatu behar duen pertsonaren kontratazioen kasuan: i.1) Kontratua, Gizarte Segurantzaren araubide orokorrean alta eman izanaren kopia, eta TC1 eta TC2 agiriak. i.2) Lan-bizitza. i.3) Curriculum vitaea. i.4) Enpresa berrian izango dituen eginkizunen deskribapen laburra. Ondoren, eta 2016ko urtarrilaren 31 baino lehen, 2015eko ekitaldiko nominak aurkeztu beharko dira, hain zuzen ere, eskabidea aurkeztu ondorengo hilabeteetakoak.
Eskabideak aurkezteko lekua Eskabideak aurkezteko lekua
DEIALDIAREN EGOERA
Eskabideak aurkezteko epea:
2016/04/25 - 2016/06/16
Ebazteko epea:
Eskabideak ebazteko, gehienez ere sei (6) hilabeteko epea egongo da, eskabideak aurkezteko epea bukatzen den egunetik aurrera.
Isilbidearen ondorioak:
Ezespenezkoak
Ebazpenaren aurkako errekurtsoa:
 • Ebazpenaren aurkako errekurtsoa: Gorako Errekurtsoa
 • Egitura atal ebazlea:    .
 • Jartze epea: Hilabete 1.
 • Ebazteko epea: 3 hilabete.
 • Ebazpen falta: Ez onartzea.
Isilbideagatik ez onartzeagatiko errekurtsoa:
 • Ebazpenaren aurkako errekurtsoa: Gorako Errekurtsoa
 • Egitura atal ebazlea:  .
 • Jartze epea: 3 hilabete.
 • Ebazteko epea: 3 hilabete.
 • Ebazpen falta: Onartzea.