Arabako kuadrilletan enplegurako prestakuntza emateko laguntzak. 2017

LABURPENA
Titulua:
Arabako kuadrilletan enplegurako prestakuntza emateko laguntzak. 2017
Xedea:
Arabako kuadrilletan enplegurako prestakuntza emateko laguntzen deialdiaren xedea da bultzada eta pizgarriak ematea Arabako kuadrillek prestakuntza ekintzak antola ditzaten, biztanle aktibo guztien gaitasunak eta kualifikazioak hobetzeko, bai landunenak bai langabeenak, arreta berezia jarriz 45 urtetik gorako pertsonei, luzaroko langabeei eta enplegu erregulazioko espedienteen eraginpeko langileei; horrez gain, gure ekonomiaren lehiakortasuna handitu nahi da.
Diru kopurua:
150.000 euros.
Deialdiaren araudia:
ERAKUNDEAK
Deialdia egiten duen erakundea:
Ekonomia Garapenaren eta Lurralde Orekaren Saila
Deialdia egiten duen organoa:
Ekonomia Garapenaren eta Lurralde Orekaren Saila
Erakunde erabakigarria:
Arabako Foru Aldundia
Bertan emandako arreta:
Probintzia Plaza 5 - 1. solairua, 01001 Gasteiz
TRAMITAZIOAK
Eskabideak aurkezteko lekua:
Probintzia Plaza 5 - 1. solairua, 01001 Gasteiz
Itzuli Probintzia Plaza 5 - 1. solairua, 01001 Gasteiz
Arabako kuadrilletan enplegurako prestakuntza emateko laguntzak. 2017
Arabako kuadrilletan enplegurako prestakuntza emateko laguntzen deialdiaren xedea da bultzada eta pizgarriak ematea Arabako kuadrillek prestakuntza ekintzak antola ditzaten, biztanle aktibo guztien gaitasunak eta kualifikazioak hobetzeko, bai landunenak bai langabeenak, arreta berezia jarriz 45 urtetik gorako pertsonei, luzaroko langabeei eta enplegu erregulazioko espedienteen eraginpeko langileei; horrez gain, gure ekonomiaren lehiakortasuna handitu nahi da.
NORI ZUZENDUA
Onuradunak:
Arabako Lurralde Historikoko kuadrillak izango dira onuradunak.
PRESTAZIOA
Dotazioa:
150.000 euros.
Muga:
Ikastaro bakoitzeko eman beharreko laguntzaren zenbatekoa diruz lagundu daitezkeen gastuen zenbatekoa izango da, eta azken hori 8. artikuluan adierazitako moduan zehaztuko da. Ez dira muga hauek gaindituko: — Diruz lagundu daitezkeen gastuak, 8. artikuluan ezarritako moduan zehaztuak, ken au- rreikusitako diru sarrerak. — Ikastaroak iraungo duen orduen kopurua bider 90 €/orduko. Horren ondorioetarako, ikastaroko gehieneko ordu kopurua 100 ordu izango da
TRAMITEAK
Eskabideko eta dokumentazioaren ekarpeneko izapidea
"Eskabideko eta dokumentazioaren ekarpeneko" izapideak hasten du prozedura, eta horretarako, pertsona interesdunak eskabideko inprimakia aurkeztu behar du, behar den bezala beteta, eskabideak aurkezteko adierazten den epearen barruan
Trámite Solicitud
Trámite Solicitud:
Trámite Solicitud
Aurrez aurrekoa
Dokumentazioa:
 • — Ikastaroaren xede izango diren pertsonen tipologia. — Ikasleak hautatzeko irizpideak. — Eman beharreko ikastaroaren edukia azaltzen duen txostena; haren helburuak eta edukiak aipatu behar dira. — Ikastaroaren egitaraua. — Irakasleen curriculuma
Eskabideak aurkezteko lekua Eskabideak aurkezteko lekua
DEIALDIAREN EGOERA
Eskabideak aurkezteko epea:
2017/02/16 - 2017/03/17
Isilbidearen ondorioak:
Ezespenezkoak
Ebazpenaren aurkako errekurtsoa:
 • Ebazpenaren aurkako errekurtsoa: Gorako Errekurtsoa
 • Egitura atal ebazlea:    .
 • Jartze epea: Hilabete 1.
 • Ebazteko epea: 3 hilabete.
 • Ebazpen falta: Ez onartzea.
Isilbideagatik ez onartzeagatiko errekurtsoa:
 • Ebazpenaren aurkako errekurtsoa: Gorako Errekurtsoa
 • Egitura atal ebazlea:  .
 • Jartze epea: 3 hilabete.
 • Ebazteko epea: 3 hilabete.
 • Ebazpen falta: Onartzea.