Zebra muskuiluaren (Dreissena polymorpha) larba populazioen jarraipena Euskal Autonomia Erkidegoan. 2015ko txostena

Xehetasunak

Txosten honek URAren lana islatzen du Euskal Autonomía Erkidego mailan zebra muskuilu larben jarraipenean.

Bertan laburbiltzen dira proiektu honen barruan Dreissena polymorpha-ren jarraipenerako 2015ko kanpainetan egindako lanak eta horien emaitzak.

Txosten osoa (PDF, 3 MB, Gaztelaniaz)

Txostenaren laburpena (PDF, 920 KB)

Laginketarako estazioetako datuen fitxak (PDF, 8 MB, Gaztelaniaz)