Zebra Muskuilu (Dreissena polymorpha) ale helduen antzeman goiztiarrerako eta jarraipenerako lanak Euskal Autonomia Erkidegoan. 2015ko txostena

Xehetasunak

Txosten honek URAren lana islatzen du Euskal Autonomía Erkidego mailan zebra muskuiluaren ale helduen jarraipenean.

Bertan laburbiltzen dira proiektu honen barruan Dreissena polymorpha-ren jarraipenerako 2015ko kanpainetan egindako lanak eta horien emaitzak.