Nanozuntzetan oinarritutako teknologia berritzaileen bitartez lehentasunezko eta gorakako substantziez kutsatutako uren tratamendua

Xehetasunak

Ikatz aktibatuko nanozuntzen (NFCA) mintzak egiteko prozesuari buruzko ezagutzan aurrerapenak egin dira, prozesuko aldagaiek mintzen azken propietate fisiko eta kimikoetan nola eragiten duten zehaztuz. Hori lortzeko, mintz ugari fabrikatu dira ondoko propietateetan balio ezberdinak emanda: azalera espezifikoan, O/C erlazioan edo poro edo mikroporoaren tamainan. Lan honen helburua, lehentasunezko eta gorakako kutsatzaileak arazteko ahalmenean eragiten duten NFCAko mintzen ezaugarriak definitzea izan da.

ERAKUNDEA: TECNALIA

URTEA: 2011

MEMORIA (Pdf 78 Kb)