59. Ijito Herriarekiko Euskal Estrategia 2018-2010

Helburuak

XI. legegintzaldirako Ijito Herriarekiko Euskal Estrategia proposamen sorta bat izango da, xede nagusi hau lortzera bideratua; Euskadin Ijito Herriaren erabateko sustapena eta parte-hartze soziala lortzea. Aurreko estrategia Kontseiluaren Batzorde Iraunkorrarekin kontrastatuta formulatu da, arestian esandakoaren harira, Euskadin Ijito Herriaren erabateko sustapena eta parte-hartze soziala helburutzat hartuta. Hauek dira estrategia hezurmamitzen duten hiru ardatz nagusiak:

  1. Ijitoen bizi-kalitatea hobetzea
  2. Ijitoen partaidetza soziala
  3. Bizikidetza eta ijito-kulturari buruzko jakintza hobetzea

Legegintzaldia

XI. Legegintzaldia

Denborazko konpromisoa

2018-2020

Azken ebaluazioa

Ebaluazio data:

Azken aldaketako data: