1. Euskal Autonomia Erkidegoko Udal Legearen proiektua.

Legearen proiektua legebiltzarrari bidalita
IDENTIFIKAZIOA

Saila

Jaurlaritzaren Lehendakaritza

Helburuak eta Sektoreak

Euskal Autonomia Erkidegoaren barne-egituraketan aurrera egitea; eta erakunde-sistema malgua, parte-hartzezkoa, dezentralizatua eta subsidiariotasun-, eraginkortasun- eta maila instituzionalen arteko lankidetza-printzipioetan oinarritua sortzea.

Tokiko erakundeei esleitutako eskumenen eta haiek kudeatzeko izan behar diren finantza-baliabideen arteko oreka ziurtatzea.

Euskal Autonomia Erkidegoaren egituraketa eta barne-kohesioa lortzea, eta lurraldearen etorkizuneko garapena bermatzea. Gaur egungo euskal erakunde-sarea hobetzea, moldatzea eta egokitzea, udal-maila gainerako bi erakunde-mailekin era koordinatu eta harmonikoan inkardinatuz.

Beste helburu batzuk

Apirilaren 2ko 7/1985 Legean araututako Toki Araubidearen Oinarriak lantzea, bertako eremua osorik aintzat hartuz.

  • Toki Administrazioa osatzen duten erakundeen eskumenen araubidea, bai eta haien finantzaketa-sistema ere, finantza- nahikotasunaren printzipioaren arabera.
  • Araubide juridikoa zehaztea, EAEko Toki Administrazioa osatzen duten erakundeen ezaugarri-aniztasuna aintzat hartuta.
Eraginpeko gizarte-sektoreak

Eragindako gizarte-sektoreak: Toki Administrazioa.

  • Eudel (Euskadiko Udalen Elkartea).
  • Herritarrak, oro har.

Aurrekontu eta finantzetan eragina

Aztertze-aldian zehaztuko da.

Noiz bidaliko zaion, gutxi gorabehera, lege-proiektua Jaurlaritzaren Kontseiluari, onar dezan

2011eko bigarren seihilekoa
ELABORAZIO FASEAK

Lortutako faseak

DocumentuakFaseHasiera dataAmaiera dataEgoera
Ikusi1.1. aldia: Sailburuaren agindua, prozedura has dadin.2010/09/202010/10/22Amaituta
Ikusi2.1. aldia: Sailburuak testu idatzia onartzea.2010/10/222010/11/12Amaituta
---2.2. aldia: Negoziazioa-,entzunaldi- eda kontsulta-izapidea.2010/11/122011/05/31Amaituta
Ikusi2.3. aldia: Aginduzko txostenak eta irizpenak.2011/06/012011/08/22Amaituta
---2.4. aldia: Jarraitutako prozeduraren memoria laburra.2011/08/232011/08/28Amaituta
Ikusi3.1. aldia: Gobernu Kontseiluaren onarpena.2011/08/292011/08/30Amaituta
---4.1. aldia: Parlamentura bidaltzea.2011/08/312011/09/16Amaituta

Legebiltzarrean tramitazioaren egoera

Azken aldaketa: 2016/10/13