[6.2.] - Xedapen orokorrak egiteko prozedura erreformatzeko legearen proiektua

Erakunde:
Gobernantza Publikoa eta Autogobernua
Organoa:
Herritarrak Hartzeko eta Administrazioa Berritzeko eta Hobetzeko Zuzendaritza
Egoera:
Proiektua aribidean

Helburuak

Helburu orokorrak:

Xedapen orokorrak egiteko prozedurari buruzko araua eguneratzea

Helburu operatiboak:

Xedapen orokorrak egiteko prozeduraren erreformarako legearen proiektua onartzea

Atxikitzen zaion plana

Gobernantza eta Berrikuntza Publikoko 2020 Plan Estrategikoa

Eremua

Gardentasunaren, gobernantza onaren printzipioen, politika publikoen ebaluazioaren, nahiz herritarren parte-hartzearen ikuspuntutik, inpaktua ebaluatzeko nahiz xedapen orokorrak egiteko prozeduretan herritarrek zein Europako instantziek (europar gobernantzaren eta "smart regulation" deritzonaren kontzeptuen eskutik) eskatzen dituzten aurrerapenak egiteko, arauak egiteko prozedura arautzen duen testua, egun indarrean dagoena, egokitu behar da.

Proiektu horren bidez, oinarrizko legedi berrienera egokitu nahi da, gure prozeduran zenbait arlotan, hala nola arau-plangintzan, erregulazio onaren printzipioetan, informazio publikoko izapidean, arauen publizitatean, ekimen legegilean eta lege maila duten arauak zein arloaren araberako espezialitateak egiteko ahalmenean, besteak beste, 39/2015 Legeak (nagusiki) eta 40/2015 Legeak sartzen dituzten eskakizunak sartzeko.

Halaber, nazioarte mailako adibide erkatuak aztertuko dira, eta, egoki bada, jaso egingo dira, prozedura arautzaile eta legegileen gardentasunaren, motibazioaren eta parte-hartzearen garrantziari dagokionez, barnean dela jurisprudentzia konstituzionalik aurreratuena.

Bestalde, lege mailara igoko dira zenbait eskakizun, azkenean onartu eta Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu behar diren testu arautzaileen bi hizkuntzetako bertsioak izapidetzeari dagokionez, funtsezko izapideak, hala nola informazio edo erakusketa publikoko izapidea, bi testuekin derrigorrean egin daitezen.

Parte-hartzaileak eta eragileak

Araubide Juridikoaren Sailburuordetza

Proiektua burutzeko aurreikusi den epea

2018/01/01 - 2020/01/01

Azken aldaketako data: